Ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku.  Szczegółowe informacje dostępne są poniżej (uchwały).

Oferty można składać do 17 lutego 2021 roku. Czas na realizację zadań przewidziane jest do 15 grudnia br.