fbpx

W czwartek będzie nadzwyczajna sesja w Rogoźnie

W czwartkowe popołudnie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Na godz. 17:00 w dniu 17 grudnia Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie Łukasz Zaranek zaplanował nadzwyczajną sesję. Podczas obrad rada zajmie się m.in. porozumieniem dotyczącym zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zmianami w budżecie.

Zaproszenie:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno i § 7 ppkt. 1 i ppkt. 2  Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie zwołuję XLI Sesję - w trybie nadzwyczajnym - VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 17 grudnia 2020 roku o godzinie 17:00  w Sali RCK ul. Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie. (system hybrydowy)

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przekazania petycji do podmiotu właściwego,

b)      rozpatrzenia skargi,

c)    zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryby ich pobierania,

d)      zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na  rok 2021,

e)      wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej,

f)       zmiany w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok,

4.       Zakończenie.

Z poważaniem

Przewodniczący RM
Łukasz Zaranek