fbpx

W środę obradować będą w Obornikach

W środę 30 września odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Obornikach.

Najbliższe posiedzenie obornickich radnych odbędzie się 30 września. Podobnie, jak to miało miejsce wcześniej, prowadzona będzie ona w trybie zdalnym.

Porządek XXIII sesji Rady Miejskiej w Obornikach

Serdecznie zapraszamy na XXIII (23) sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 września (środa) o godz. 9.00 w trybie zdalnym

[zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.)]

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki
  na lata 2020-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2026 (osoba referująca: Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach p. Tomasz Augustyn).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki, obręb Łukowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach przysługującego odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Zofii Nałkowskiej, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 18. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach

                                                                                                                                                                                  Paweł Drewicz