fbpx

Komunikaty o jakości wody z kąpielisk i miejsca okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2020

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach informuje o stanie wody na kąpieliskach na obszarze powiatu obornickiego.

W trzecim komunikacie pdoanym przez obornicki sanepid bezpiecnzie można korzystać z 4 kąpielisk. Zakaz kąpieli jest w Rogoźnie na plaży przy ul. Za Jeziorem. 

KOMUNIKAT NR 3/2020

DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISK
I MIEJSCA OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI
NA TERENIE GMINY ROGOŹNO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2019r poz. 255) na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej pobranej dnia 13.07.2020r. informuje, że woda  z kąpielisk  i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno:
   

  • Kąpielisko miejskie Rogoźno, ul. Plażowa – woda odpowiada wymogom sanitarnym
    do kąpieli
  • Kąpielisko Za Jeziorem w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem – woda nie odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli z uwagi na pogorszenie mikrobiologiczne, na kąpielisku obowiązuje czerwona flaga,
  • Kąpielisko Nienawiszcz, gm. Rogoźno – woda odpowiada wymogom sanitarnym
    do kąpieli
  • Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Plaża Budziszewko, gm. Rogoźno – woda odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach przypomina, iż nie należy korzystać z kąpieli w czasie silnych zakwitów glonów a zwłaszcza sinic w zbiornikach wodnych ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych.

Informacja dotycząca jakości wody na kąpieliskach i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Dodatkowo informacja dotycząca jakości w wodzie w kąpielisku dostępna
jest również na stronie serwisu kąpieliskowego https://sk.gis.gov.pl/.

KOMUNIKAT NR 2/2020

DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z KĄPIELISKA
W POWIECIE OBORNICKIM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2019r poz. 255) na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej pobranej dnia 06.07.2020r. informuje, że woda  z kąpieliska  zlokalizowanego na terenie powiatu obornickiego:   

  • Kąpielisko miejskie Oborniki, ul. Kowanowska – woda odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli,

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach przypomina, iż nie należy korzystać z kąpieli w czasie silnych zakwitów glonów a zwłaszcza sinic w zbiornikach wodnych ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych.

Informacja dotycząca jakości wody na kąpielisku obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Dodatkowo informacja dotycząca jakości w wodzie w kąpielisku dostępna
jest również na stronie serwisu kąpieliskowego https://sk.gis.gov.pl/.

Na zdjęciu: Rogoźno, ul. Plażowa