fbpx

W środę posiedzenie Rady Miejskiej w Obornikach

W środę 26 lutego odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Obornikach.

Na XIX (19) sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach zaprasza jej przewodniczący Paweł Drewicz.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Obornikach.

4.Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.

5.Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.

6.Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.

7.Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.

8.Zapytania sołtysów.

9.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 (osoba referująca: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Krzysztof Hetmański).

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2020-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Przemysław Mączyński).

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Nad Wełną w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).

tel.: (61) 65 59 100 fax: (61) 65 59 101 www.oborniki.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Chrustowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).

18.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.

19.Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

20.Wolne głosy i wnioski.

21.Zamknięcie sesji.

 

Nazwa Komisji

Data

Godzina

Sala

KOMISJA BUDŻETU

25.02.2020

9.00

sala 110

KOMISJA GOSPODARKI

I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

24.02.2020

9.00

sala 110

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

21.02.2020

13.30

sala 110

KOMISJA ROLNICTWA

I OCHRONY ŚRODOWISKA

21.02.2020

13.00

sala sesyjna