Od 1 lutego zdrożały śmieci w Rogoźnie

W Gminie Rogoźno od 1 lutego obowiązuja nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454)  Burmistrz Rogoźna zawiadamia, że   od  1 lutego 2019 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.  Dnia 29 grudnia 2018 roku uchwałą nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie opublikowaną w dniu 08.01.2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego poz. 396 wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą one odpowiednio:

- 18,00 zł; miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,    

- 27,00 zł; miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady  komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Zgodnie z  art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości  nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji  i  uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w zawiadomieniu.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                    

Znaczny wzrost wysokości opłat jest wynikiem istotnego wzrostu kosztów odbioru, przetworzenia i składowania odpadów. Przez wiele lat wysokość opłaty była utrzymywana na poziomie dużo niższym w porównaniu do sąsiednich gmin. W ostatnim czasie istotnie zmieniły się uwarunkowania rynkowe z uwagi na znaczący wzrost opłat za korzystanie ze środowiska - naliczanych do opłaty za składowanie odpadów na wysypisku oraz wzrost kosztów przetwarzania odpadów ponoszonych przez składowisko.

Podwyżka opłat jest konieczna dla zbilansowania kosztów obsługi systemu, a środki finansowe pozyskane z opłat za odpady nie mogą być wykorzystywane na inny cel niż gospodarka odpadami.

W przypadku zmiany ilości osób lub sposobu gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych należy złożyć nową deklarację.

 

Komentarze  

#1 Bart 2019-02-06 12:42
"...z uwagi na znaczący wzrost opłat za korzystanie ze środowiska...". W związku z tym dlaczego jeszcze nie płacimy za zużyte powietrze? Przecież nasz Pan - Państwo Polskie - musi dbać o jego czystość, a to kosztuje!
Cytować

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież