Skip to main content


Faktoring eksportowy jako rozwiązanie finansowe dla małych i średnich firm

| artykuł sponsorowany | Finanse

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, przedsiębiorstwa — bez względu na ich wielkość — mają unikalną szansę rozwijać swoją działalność na arenie międzynarodowej dzięki dostępowi do faktoringu eksportowego. Średnie i nawet małe firmy mogą teraz skorzystać z tego elastycznego narzędzia finansowego, aby zdobyć nowe rynki i zwiększyć swoją obecność za granicą.

Dla wielu MŚP eksport może być kluczowym elementem strategii wzrostu. Jednakże wiele z nich boryka się z wyzwaniami finansowymi związanymi z rozpoczęciem działalności na rynkach zagranicznych. Tutaj właśnie faktoring staje się niezastąpionym wsparciem dla małych i średnich firm.

Czym jest faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy polega na sprzedaży należności (faktur) z tytułu eksportu przez firmę do instytucji finansowej (faktora). Instytucja finansowa nabywa te należności od firmy eksportowej w zamian za gotówkę, umożliwiając firmie uzyskanie natychmiastowych środków pieniężnych. Faktor może również zapewnić dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie wierzytelnościami, ubezpieczenie należności czy ochrona przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta zagranicznego.

Korzyści dla MŚP

Poprawa płynności finansowej: Faktoring eksportowy umożliwia MŚP szybkie uzyskanie środków pieniężnych, co pozwala im zaspokoić bieżące potrzeby finansowe, takie jak pokrycie kosztów produkcji czy związane z działalnością eksportową.

Redukcja ryzyka: Faktor może zapewnić ubezpieczenie należności, co chroni MŚP przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów zagranicznych. Ponadto faktor może przeprowadzić analizę kredytową potencjalnych klientów, co pomaga MŚP unikać współpracy z niewiarygodnymi partnerami handlowymi.

Zwiększenie zdolności kredytowej: Korzystając z faktoringu eksportowego, MŚP mogą poprawić swoją zdolność kredytową, co umożliwia im uzyskanie lepszych warunków finansowania i dalszy rozwój działalności.

Wsparcie zarządzania finansami: Faktor może również zapewnić firmom profesjonalne wsparcie w zarządzaniu wierzytelnościami oraz windykacji zagranicznej jeżeli zajdzie taka konieczność, co pozwala MŚP skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Wyzwania i ograniczenia

Pomimo licznych korzyści, faktoring eksportowy może wiązać się z pewnymi wyzwaniami i ograniczeniami dla MŚP. Niektóre z nich obejmują opłaty i prowizje związane z usługami faktoringu, możliwość utraty kontroli nad relacjami z klientami oraz konieczność dostosowania się do procedur i wymagań faktora.

Faktoring eksportowy stanowi wartościowe rozwiązanie finansowe dla MŚP, które umożliwia im skuteczne zarządzanie płynnością finansową i ograniczenie ryzyka związanego z działalnością eksportową. Poprzez szybkie uzyskanie środków pieniężnych, ochronę przed ryzykiem niewypłacalności oraz profesjonalne wsparcie w zarządzaniu finansami, faktoring eksportowy wspiera rozwój i ekspansję MŚP na rynkach zagranicznych. Jednocześnie przedsiębiorcy powinny dokładnie rozważyć warunki i koszty związane z faktoringiem eksportowym, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dostosowane do swoich potrzeb i celów biznesowych.

Samorządy mają zyskać większą autonomię i niezależność budżetu od zmian w podatkach (video)

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Resort przekonuje, że po jej wprowadzeniu dochody samorządów będą wyższe i niezależne od decyzji podatkowych podejmowanych na szczeblu centralnym.

W ub.r. ZUS przeprowadził kontrole u ponad 461 tys. osób z zaświadczeniem o czasowej niezdolności do pracy

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ub.r. przeprowadzono o ponad 7% więcej kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy niż w 2022 roku. Z kolei o przeszło 21% wzrosła rdr. liczba wydanych zaświadczeń o skróceniu zasiłku chorobowego.

Rodzicu wyślij wniosek o 800 plus w kwietniu

Prawie 292 tys. wniosków o świadczenie 800 plus, na nowy okres świadczeniowy, wysłali mieszkańcy Wielkopolski. W całym kraju ZUS przyjął prawie 3 mln wniosków.

ZUS otwiera okno transferowe

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera okno transferowe. Po raz kolejny można będzie zdecydować, gdzie ma trafić część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS, czy do OFE. Następne okno transferowe aktywne będzie dopiero za cztery lata. 

Raport: OFE najbardziej opłacalnym sposobem oszczędzania na emeryturę

 W ostatniej dekadzie dzięki Otwartym Funduszom Emerytalnym można było zarobić „na czysto” prawie 8 proc. rocznie. Z raportu Analiz Online wynika, że inne formy oszczędzania, np. inwestycje w fundusze akcji polskich czy globalnych, przyniosły znacznie mniejsze zyski. „Wyniki finansowe OFE na prze...

GUS ogłosił przeciętny dochód rozporządzalny za 2023r.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2023 r. wyniósł 2678,30zł.

Nowa tablica do wyliczania emerytur

Od 1 kwietnia br. ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia, ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady, nowa tablica nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o ponowne przeliczenie świadczenia.