fbpx

Podsumowali konkurs plastyczny "Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień"

szkola ludomy bezpieczenstwo pozarowe na co dzien

W Ludomach nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego "Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień".

Dnia 8 marca 2018r. odbyło się uroczyste podsumowania konkursu plastycznego ogłoszonego przez Senacki Zespół Strażaków kierowany do dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ludomach.  Konkurs ten miał na celu popularyzacje wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego, a przedmiotem konkursu  prace plastyczne, które to oficjalnie zostały przekazane Senatorowi RP panu Filipowi Libickiemu opiekunowi uczestniczącemu w organizacji konkursu.

Gościem honorowym w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach był  mł. bryg. mgr inż. Marek Wiktorski- Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, który miał możliwość podziwiać walory artystyczne uczniów.

Młodzież szkolna korzystając z okazji przeprowadziła krótką konwersację, gdzie wachlarz pytań poruszał różne sfery życia naszego gościa. Przekazał młodzieży cząstkę siebie, swoich przemyśleń i doświadczeń, nie szczędząc wielu słów serdeczności, pochwał i gratulacji.  

Rozstrzygnięty został etap szkolny konkursu, gdzie z pośród wielu prac  12 uczniów zostało wyróżnionych i nagrodzonych za czytelność nawiązania do tematu konkursu, sposób jego przedstawienia, oryginalność, samodzielność, a także staranność wykonania pracy i stopień opanowania danej techniki przekazu. Nagrody ufundowane zostały przez Wójt Gminy Ryczywół oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.   Wspólne zdjęcie zakończyło pierwszy etap uczestnictwa w konkursie Senackiego Zespołu Strażaków.

Realizator projektu – mgr Mączyńska Alina