fbpx

ĆWICZENIA TAKTYCZNO - BOJOWE W ZAKŁADZIE DUŻEGO RYZYKA "IKANO INDUSTRY"

Na terenie zakładu Ikano Industry Sp. z o.o. w Rogoźnie strażacy przeprowadzili ćwiczenia taktyczno – bojowe połączone z rozpoznaniem operacyjnym.

Dnia 28 września 2022 roku strażacy z powiatu obornickiego w ramach doskonalenia zawodowego na terenie zakładu Ikano Industry Sp. z o.o. w Rogoźnie przeprowadzili ćwiczenia taktyczno – bojowe połączone z rozpoznaniem operacyjnym.

Celem rozpoznania operacyjnego było:

- zapoznanie się z charakterem prowadzonej działalności, w tym linia produkcyjną oraz magazynowaniem różnego rodzaju materiałów palnych;

- zapoznanie się z instalacjami użytkowymi oraz urządzeniami przeciwpożarowymi mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Ikano Industry Sp. z o.o.;

- zapoznanie się z możliwością prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych,
w tym ewakuacji pracowników;

- sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych, zewnętrznego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych w postaci kontroli wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych.

Celem ćwiczeń taktyczno – bojowych było:

- sprawdzenie czasu oraz utrudnień podczas dojazdu zastępów JRG Oborniki oraz OSP Gościejewo, OSP Parkowo, OSP Pruśce i OSP Rogoźno;

- sprawdzenie możliwości ewakuacji pracowników przez personel zakładu oraz współdziałania kierownictwa zakładu podczas zaistnienia zdarzenia;

- sprawdzenie możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń;

- sprawdzenie współdziałania funkcjonariuszy PSP i druhów OSP podczas podawania środków gaśniczych w natarciu (pożar przy rampie załadunkowej), obronie (obiekty produkcyjno – magazynowe);

- sprawdzenie zgodności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych z zasadami BHP.

Operacyjne rozpoznanie obiektów przez strażaków jest istotnym elementem ochrony przeciwpożarowej powiatu obornickiego. Obszerna wiedza na temat obiektów – budynków jest kluczowa w przypadku prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, w tym prowadzenia sprawnej ewakuacji ludzi oraz ratowania mienia.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach składa serdeczne podziękowania Zakładowi Ikano Industry Sp. z o.o. w Rogoźnie za możliwość przeprowadzenia przedmiotowych ćwiczeń.

Opracował: mł. bryg. Leszek Walczak

Zdjęcia: mł. bryg. Leszek Walczak