fbpx

Żubry w okolicy Ludom

Kolejny raz zaobserwowano żubry w naszym regionie, tym razem całkiem spore stado zaobserwowano niedaleko Ludom.

Żubry w naszej części Polski zostały przywiezione z terenu Puszczy Białowieskiej. W 1980 r. z inicjatywy prof. Ryszarda Graczyka, kierownika Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu do zagrody adaptacyjnej w Nadleśnictwie Wałcz przywieziono osiem żubrów, od tamtej pory ilość żubrów jak również obszar penetracji znacznie się powiększyły.

W styczniu 2005 r. opracowany został "Program ochrony żubrów w województwie zachodniopomorskim". Głównym celem programu byłot utrzymanie i rozwój populacji zachodniopomorskiej i podniesienie jej różnorodności genetycznej.
Program zakładał utworzenie populacji żubrów o liczebności 80-100 osobników bytujących w stadach rodzinnych z możliwością wzajemnej wymiany genów. Celem programu była również popularyzację wiedzy na temat żubrów w lokalnych społecznościach w celu podniesienia poziomu akceptacji społecznej dla tych dużych zwierząt.

Zdjęcia nadałane przez Pawła Chudziaka, wykonano je 29.11.2022 w okolicy Ludom o godzinie 7:20:

1 zubry ludomy 29 11 22

 

2 zubry ludomy 29 11 22