fbpx

Czym są alternatywne źródła energii?

Konwencjonalne źródła energii wywołują wiele zanieczyszczeń, które negatywnie wpływają na zdrowie. Dziś rządy wielu krajów walczą z toksynami, szukając rozwiązań w alternatywnych metodach. Sprawdź, czym się one charakteryzują.

 

Biogaz i biomasa

Biogaz sprawdza się bardzo dobrze przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Powstaje on podczas fermentacji metanowej i z wykorzystaniem odpadów roślinnych, spożywczych, zwierzęcych czy osadów ściekowych. Ponadto może naturalnie występować w gnojownicy i na torfowiskach.

Natomiast biomasę uzyskuje się w procesie biodegradacji. Mowa tu o spalaniu biopaliw roślinnych (np. drewna, słomy, trzciny cukrowej, wierzby wiciowej) i biopaliw zwierzęcych w postaci mączki kostnej czy naturalnych nawozów. Takie źródła energii elektrycznej zapewniają różnorodność stanów skupienia oraz metod spalania. Jednym ze sposobów może być piroliza, czyli degradacja pod wpływem wysokiej temperatury. Podczas kogeneracji energia cieplna wytwarzana jest wraz z elektryczną, z kolei gazyfikacja stanowi proces spalania gazu.

Energia słoneczna i energia wiatru

Przy produkcji energii elektrycznej coraz częściej stosuje się energię słoneczną. Wystarczy rzucić okiem na kolektory, które podgrzewają wodę. W tym przypadku następuje absorpcja promieniowania i woda trafia do zbiorników. Ponadto istotne znaczenie dla energetyki ma fotowoltaika. Gdy promienie padają na powierzchnię paneli, powstaje napięcie i następuje ruch elektronów, a prąd trafia do falownika. Dochodzi do konwersji na prąd zmienny, a ten jest w stanie zasilać różne urządzenia. Takie źródła energii elektrycznej można stosować nie tylko w domach jednorodzinnych, ale również w biurach czy zakładach produkcyjnych. Moduły umieszcza się na dachu lub na gruncie.

Ponadto w naszym kraju nie brakuje wiatraków. Najwięcej znajduje się ich na Pomorzu.
W tym przypadku energia powstaje pod wpływem ruchu obrotowego. Ważnym elementem konstrukcji jest przekładnia, która napędza prądnice. Energia, która powstaje w ten sposób, nie zawiera zanieczyszczeń. Ponadto można ją pozyskać także przy pomocy turbin, które stanowią elementy domowych instalacji. Rozwój tej technologii stanowi bardzo ważny aspekt dla ochrony środowiska naturalnego.

Energia wody i energia geotermalna

Energię wody wykorzystuje się już od wielu lat. Kiedyś bardzo często korzystało się z młynów, a dziś można zauważyć pracę elektrowni przepływowych, kaskadowych, szczytowo-pompowych czy regulacyjnych. Ponadto energia wodna znalazła zastosowanie na morzach i ocenach. Prądy, fale czy pływy gwarantują możliwość zasilania urządzeń.

Natomiast energia geotermalna stanowi naturalny zasób naszej planety. Za pomocą odwiertów można uzyskać dostęp do wód podziemnych. W tym celu wtłaczana jest zimna woda, którą wypompowuje się po nagrzaniu. Ten rodzaj energii pozwala na ogrzewanie pomieszczeń, czy napędzanie turbin parowych, choć to tylko niektóre spośród wielu zastosowań. Wiele wskazuje na to, że odwierty będą coraz częściej stosowane.