fbpx

Jaracz. Konferencja o Ochronie wód.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję poświęconą ochronie wód w Jaraczu 5-6 września 2022 r..

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, ale wymaga zgłoszenia w terminie do 26 sierpnia na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu należy podać Imię, Nazwisko oraz opcjonalnie nazwę reprezentowanej instytucji. W przypadku przekroczenia w zgłoszeniach dopuszczalnej ilości osób zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników. Poniżej podano agendę Konferencji wraz z listą Prelegentów oraz tematami prelekcji:

 • prof. dr hab. inż. Julita Dunalska - Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Kierownik Stacji Limnologicznej UG, tytuł: „Współczesne wyzwania ochrony i rekultywacji wód.”
 • prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński - Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk „Las - zagrożone sanktuarium różnorodności biologicznej.”
 • dr hab. Dorota Burska, prof. UG - Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, tytuł: „Przyczyny i skutki eutrofizacji wód.”
 • dr inż. Jerzy Mirosław Kupiec - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, tytuł: „Jakość wód w otoczeniu zwierzęcych ferm przemysłowych i środowiskowe konsekwencje intensywnej produkcji zwierzęcej.”
 • dr Bogumił Nowak - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, tytuł: „Sposoby gospodarowania wodą zwiększające jej dostępność do celów rolniczych a działania Wód Polskich w tym zakresie.”
 • dra Małgorzata Kowalska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Antropologii i Etnologii, Zakład Teorii i Metodologii Antropologii, tytuł: „O znaczeniu wspólnoty w programach ochrony przyrody.”
 • dra hab. Agata Stanisz, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Antropologii i Etnologii, Zakład Antropologii Społecznej „Kryzys wodny a badania społeczne. Projekt badań w gm. Rogoźno.”
 • dr Sebastian Szklarek - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, założyciel portalu Świat Wody, tytuł: „Jakość wód powierzchniowych - aspekty prawne, a praktyka i rzeczywistość.”
 • prof. dr hab. Robert Czerniawski - Uniwersytet Szczeciński, Dyrektor Instytutu Biologii, Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, tytuł: „Przyrodnicze prognozy zmian systemów rzeczno-jeziornych po utworzeniu szlaku żeglownego Pojezierza Drawskiego.”
 • prof. dr hab. Aleksander Winiecki - Zakład Biologii i Ekologii Ptaków, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, tytuł: „Wpływ zbiornika Jeziorsko i melioracji podstawowych na chronione walory Warty od Jeziorska do ujście do Odry w minionych 50 latach”
 • Jarosław Bator - Zastępca Nadleśniczego ds. rozwoju, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki, tytuł:„Gospodarowanie wodą w Nadleśnictwie Oborniki - badania, inwestycje i edukacja.”
 • dr inż. Janusz Golski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Zoologii, tytuł: "Zmiany stanu ekologicznego jeziora Kierskiego na przestrzeni ostatnich 100 lat."
 • dr Lesław Pilc - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, , tytuł:„Źródła zagrożeń wód powierzchniowych i ocena ich jakości.”
 • dr Paweł M. Owsianny - Dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, tytuł: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk wodnych na przykładzie jezior zachodniej Polski.”
 • mgr inż. Łukasz Bryl - Kierownik Działu Rekultywacji Jezior - PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., tytuł: „Oczyszczanie jezior jako forma ochrony wód. Metody, problemy, etyka oraz dobre praktyki rekultywacji.”
 • mgr inż. Artur Furdyna - Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, tytuł: „Renaturyzacja wód, czy to ma sens? Przykłady zakończonych działań renaturyzacyjnych z wynikami oceny skutków w Zachodniopomorskim.”