fbpx

Wielkopolska z klimatem

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dzisiaj konferencja pt. „Wielkopolska z klimatem – ocena stanu środowiska i mechanizmy wsparcia”.

– Celem konferencji jest działanie w szerokiej koalicji – rządu, administracji rządowej i samorządu, ale także środowisk naukowych i eksperckich.  Chcąc  wzmocnić edukację ekologiczną, powołałem także Zespół Doradczy ds. Środowiska, którego kluczowymi zadaniami są przygotowywanie m.in. opinii, ekspertyz i analiz sytuacji w kwestiach kluczowych z punktu widzenia ochrony środowiska w naszym województwie – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.  

Spotkanie miało charakter inauguracji działań na rzecz ochrony klimatu. Jak zapowiada Wojewoda planowane wydarzenia mają przełożyć się na realne działania, na które z niecierpliwością czekamy.

W trakcie spotkania powołano kolejne osoby do Zespółu Doradczy ds. Środowiska Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył powołania które otrzymali: prof. Andrzej Kędziora (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), profesor Bogdan Chojnicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), profesor Julian Chmiel (Zakład Taksonomii Roślin Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Andrzej Konieczny (dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu), Andrzej Brusiło (dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile), Tomasz Markiewicz (nadleśniczy Nadleśnictwa Łapuchówko, przedstawiciel Polski w Biurze Forum o Lasach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFF), Dariusz Dymek (dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu).

Wojewoda ogłosił w czasie spotkania rozpoczęcie konkursu na najlepszą prace magisterską poświęconą ochronie środowiska.

 

 źródło, foto: Wielkopolski Urząd Wojewódzki