fbpx

Polska na czarnej liście emisji pyłów PM 2,5

Według danych Eurostat średnie roczne stężenie drobnych cząstek (PM2,5) na obszarach miejskich UE maleje. Jednak nie w Polsce.

W wielu krajach UE w ostatniej dekadzie znacznie ograniczono emisję drobnych pyłów. Według najnowszych statystyk opublikowanych przez agencję statystyczną UE, średnie roczne stężenie drobnych cząstek (PM2,5) na obszarach miejskich UE wyniosło w 2011 r. 19,4 μg/m3. Stopniowo spadło do 12,6 μg/m3 w 2019 r.

 

Air pollution of urban areas

Zdjęcie: Eurostat

Pomimo stopniowego spadku w ostatnich latach, poziomy zanieczyszczenia powietrza w 2019 r. stężenia nadal utrzymują się powyżej poziomu zalecanego przez WHO (10 μg/m3 średniorocznie).

Stężenie PM2,5 jest najniższe na obszarach miejskich Estonii (4,8 μg/m3), Finlandii (5,1 μg/m3) i Szwecji (5,8 μg/m3). Najwyższe średnie roczne stężenie drobnych cząstek (PM2,5) na obszarach miejskich Bułgarii (19,6 μg/m3) i Polsce (19,3 μg/m3), a następnie w Rumunii (16,4 μg/m3) i Chorwacja (16,0 μg/m3).

Jak widać, jako kraj mamy sporo do nadrobienia. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do chwilowych spadków zanieczyszczeń. Niestety nie dotyczyło to obszarów miejskich w Polsce.

 

20210601 AIR POLLUTION MAP

Zdjęcie: Eurostat

 

źródło:  Eurostat