Gimnazjaliści z Parkowa zwycięzcami konkursu w ramach projektu„Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”

parkowo4m

„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jego celem jest budowanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. Trzonem projektu jest tygodniowy bezpłatny wyjazd na zieloną szkołę do wybranego parku narodowego. W ramach  zajęć  terenowych uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, poznając przy tym walory przyrodnicze parku i jego najbliższej okolicy.

Uczniowie z Gimnazjum w Parkowie po wiedzę i przygodę wyjechali we wrześniu. Podczas pięciodniowej bezpłatnej wycieczki młodzież poznała walory przyrodnicze i kulturowe Drawieńskiego Parku Narodowego. Dzięki atrakcyjnej formule programu, łączącej naukę, gry i zajęcia terenowe, uczniowie zdobyli wiedzę przyrodniczą, która znacznie wykracza poza zakres omawiany w szkolnych gmachach.

Elementem towarzyszącym realizacji projektu, wykorzystującym doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas zielonej szkoły, jest zadanie konkursowe. Jego celem jest opracowanie ścieżki skarbów przyrody i kultury znajdujących się w najbliższej okolicy szkoły. „Ścieżką rowerową przez Parkowo i Słomowo – odkryj mało znane osobliwości przyrody i kultury tych miejsc” to zwycięski projekt przygotowany przez uczniów Gimnazjum w Parkowie. Przewodnik po lokalnych atrakcjach przyrodniczych i kulturowych został najwyżej oceniony przez wszystkich członków jury w każdej z pięciu kategorii. W ocenie brane były pod uwagę takie kryteria jak: pomysłowość pracy, walory poznawcze ścieżki i dokładność jej opisu, ilość uwzględnionych obiektów oraz estetyka. Dodatkowym kryterium jest tzw. questowość projektu, czyli poziom odkrywczości dziedzictwa miejsca i tworzenie nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.

„Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest projektem o zasięgu ogólnopolskim, realizowanym we współpracy ze wszystkimi 23 parkami narodowymi. W tym roku w projekcie wzięło udział 7.200 uczniów z 200 szkół w całym kraju. We wcześniejszych edycjach, które były realizowane w 2013 i 2014 roku w 10 parkach narodowych, wzięło udział łącznie ponad 1100 uczniów.

Projekt „Misja Przyroda” został zainicjowany i jest realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - organizację pozarządową, która od 25 lat aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. W przekazywaniu wiedzy przyrodniczej Fundacja korzysta z pomocy Parków Narodowych oraz ich doświadczenia i metod badawczych.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież