fbpx

Wiesław Garbarz - kandydat na radnego Obornik

Ukończyłem studia wyższe tytułem magistra politologii o specjalności polityka społeczno-ekonomiczna. Od dwudziestu lat jestem przedstawicielem dużego koncernu z branży budowlanej. Poza pracą udzielam się społecznie oraz działam w stowarzyszeniach pozarządowych w których wykazuje różne inicjatywy jak np. wprowadzenie budżetu obywatelskiego do Gminy Oborniki, czy upamiętnianie polskich bohaterów jak Rotmistrz Witold Pilecki, którego imieniem nazwano rondo w Obornikach.

Moją pasją jest praca na rzecz dobra wspólnego

Jako radny zamierzam:

1. Działać na rzecz usprawnień w transporcie i komunikacji w Obornikach

ściśle współpracować z instytucjami rządowymi przy budowie obwodnicy Obornik na S11,

- zabiegać o budowę nowego dworca kolejowego przy stacji Oborniki Miasto,

- podjąć skuteczne działania w celu wybudowania nowego mostu po zachodniej    stronie miasta w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów”,

2, Zainicjować Budowę Gminnego Domu Seniora

- nowoczesnego ośrodka pielęgnacyjno-leczniczo-rehabilitacyjnego.

Ludziom starszym, niepełnosprawnym, osobom z przewlekłymi chorobami potrzebna jest opieka oraz pomoc w wydłużeniu okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych i zawodowych,

3. Przyjazne otoczenie szansą na rozwój i integrację

-wspierać małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje firmy,

-podejmować działania mające na celu pobudzanie aktywności społecznej,

-podjęcie starań o stworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej 1stopnia,

Realizacja powyższych zamierzeń przyczyni się do zlikwidowania olbrzymich zatorów w mieście, oraz w znacznym stopniu zmniejszy zanieczyszczenie powietrza i środowiska. Podniesie jakość i komfort życia mieszkańców nie tylko bliskiego mi Osiedla Leśnego i Bielaw, ale także wszystkich mieszkańców Gminy Oborniki.

Oborniki potrzebują działań szybkich i skutecznych, aby miasto mogło się rozwijać.

21-10-2018 Proszę o Państwa Głos

garbarz info

 WSPÓLNE ZDJĘCIE Z POSEŁ MARTĄ KUBlAK

 „Wiesław jest osobą godną zaufania i w pełni zaangażowaną w to co robi. Udziela się społecznie i zawsze można na nim polegać. Jestem przekonana, że będzie jednym z najlepszych radnych nowej rady miejskiej, dlatego mocno wspieram jego kandydaturę.” Poseł na Sejm R.P. Marta Kubiak