Skip to main content

Plan Ajchlera. Kolejne konkrety w realizacji.

| Ogłoszenie wyborcze | Wybory do sejmu 2023

 Po ogłoszeniu uruchomienia Wydziału Lekarskiego na Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, kolejnych wielomilionowych inwestycjach w opiekę zdrowotną oraz środkach na poprawę infrastruktury sportowej w całym regionie, Poseł Zbigniew Ajchler nie zwalnia tępa i ma kolejne pomysły na przyszłą kadencję.

W kontekście politycznym, postać Zbigniewa Ajchlera zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na jego wkład w rozwój regionu, ale również na osobiste osiągnięcia. Jego aktywność polityczna i społeczna pokazuje, że całym sercem oddaje się lokalnej społeczność.

- Moją ambicją i celem jest to aby zwiększać dostępność do opieki zdrowotnej, ale i wpływać na poprawę jakości leczenia. To mój priorytet. Sam doskonale wiem, ile wysiłku to kosztuję. Od 20 lat borykam się chorobą Parkinsona, wiem ile to wysiłku kosztuję. Dlatego ze wszystkich sił chcę pomóc innym, bo zdrowie nie ma ceny ani barw politycznych – powiedział Zbigniew Ajchler, poseł na Sejm RP.

Zbigniew Ajchler, jest doświadczoną osobą na scenie politycznej. W swoim dorobku, ma na koncie pięć kadencji jako radny sejmiku województwa wielkopolskiego oraz dwie kadencje w Sejmie RP. Jego działalność publiczna skoncentrowana jest na lokalnych inwestycjach mających na celu poprawę jakość życia mieszkańców. Przez lata, Ajchler korzystając z instrumentów, którymi dysponował piastując rozmaite funkcje, wspierał projekty infrastrukturalne w swoim regionie. Wśród nich warto zwrócić uwagę m.in. na ostatnie znaczące wsparcie finansowe dla klubu Warta Poznań, modernizację lokalnych szpitali, w tym Szpitala Specjalistycznego w Pile, Szpitala Powiatowego w Wyrzysku, Szpitala Powiatowego w Szamotułach i wielu innych placówkach. Te inwestycje, miały na celu nie tylko ulepszenie infrastruktury, ale przede wszystkim zabezpieczenie i poprawę zdrowia lokalnej społeczności. Bo jak sam Poseł Zbigniew Ajchler przekonuje, dla niego człowiek jest najważniejszy.

Poza sferą bezpieczeństwa zdrowotnego współobywateli, Poseł Ajchler jako jeden z kolejnych priorytetów swojej działalności obrał stwarzanie szans dla rozwoju sportowego wśród dzieci i młodzieży, oraz wsparcia sportu zawodowego. Angażuje się nie tylko jako parlamentarzysta, ale i bardzo często przeznacza prywatne środki wypracowane przez firmy, którymi zarządza, aby młodzież mogła rozwijać swoje pasję. To wsparcie szczególnie widoczne jest w małych klubach sportowych, których dobrym duchem jest Zbigniew Ajchler. Dzięki skutecznym zabiegom Posła Ajchlera do klubu Warta Poznań z budżetu państwa trafi kwota 7 milionów złotych na rozwój infrastruktury piłkarskiej Akademii Warty Poznań. To kolejny istotny krok w kierunku zapewnienia młodym, zdolnym piłkarzom najlepszych warunków do rozwoju swoich umiejętności.

Poseł Zbigniew Ajchler kontynuuje swoje działania na rzecz rozwoju regionu, kładąc nacisk na opiekę zdrowotną i sport. Jego inicjatywy obejmują nowe inwestycje skierowane do placówek medycznych oraz wsparcie dla rozwoju infrastruktury sportowej. Bogaty bagaż doświadczeń, pozwala mu na konsekwentne dążenie do poprawy jakości życia swoich współobywateli. Ma wiele pomysłów na przyszłą kadencję i jak sam twierdzi nie zamierza ich zatrzymywać wyłącznie w sferze marzeń o lepszej przyszłości.

 

Wyniki wyborów do Sejmu dla naszego okręgu wyborczego (38)

Okręg wyborczy nr 38 składa się z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, złotowskiego.

PKW podała oficjalne wyniki wyborów 15.10.2023

Zakończono zliczanie głosów oraz przegląd protokołów. PKW przy dużych emocjach w czasie konferencji prasowej ogłosiło oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych z 15.10.2023

Na kogo głosowali mieszkańcy powiatu obornickiego w wyborach do Sejmu -15.10.2023

W wyborach do Sejmu RPO 15.10.2023 w powiecie obornickim wygrała Koalicja Obywatelska, niekwestionowanym liderem w powiecie obornickim został Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej (PO).

Wyniki wyborów do Sejmu -15.10.2023

W powiecie obornickim w wyborach do Sejmu RP przeprowadzonych 15.10.2023 wygrała Koalicja Obywatelska (dane wg. stanu na godz.19:30,16.10.2023).

Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu RP z godziny 17:00

PKW zaprezentowało informację na temat frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu RP do godziny 17:00 i dla całej Polski to 57,54%.

Podano dane na temat frekwencji z godziny 12:00

PKW zaprezentowało informację na temat frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu RP opierając się o informacje zebrane z komisji wyborczych.

Zamieszanie z kartami do referendum

Przewodniczący PKW wyjaśnił w trakcie konferencji prasowej sytuacje, które zdarzają się w komisjach wyborczych w związku z udziałem w ogólnopolskim referendum. Wydano również komunikat w tej sprawie.