Skip to main content

Kalendarz wyborczy 2023

| MP | Wybory do sejmu 2023
Fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu
Fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

To bardzo ważne daty dla wszystkich wyborców, Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła kalendarz wyborczy. Wszystkie daty są bardzo ważne!

  • do 5 października 2023 rokuokręgowe komisje wyborcze podadzą w formie obwieszczenia informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów;
  • do 5 października 2023 roku do publicznej wiadomości podana zostanie informacja o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów;
  • do 6 października 2023 rokunależy złożyć wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców z niepełnosprawnościami oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
  • do 10 października 2023 roku komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych powinny złożyć oświadczenia do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z obowiązku przekroczenia progu wyborczego;
  • do 10 października 2023 roku należy złożyć wnioski o ujęcie w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicąoraz obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich;
  • do 12 października 2023 rokuwyborcy uprawnieni do skorzystania z transportu do lokalu wyborczego muszą zostać poinformowani o godzinie transportu w dniu głosowania;
  • 13 października 2023 roku koniec kampanii wyborczej;
  • 15 października 2023 roku w godzinach 7:00-21:00 głosowanie.

źródło: https://pkw.gov.pl/ /  Fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

Wyniki wyborów do Sejmu dla naszego okręgu wyborczego (38)

Okręg wyborczy nr 38 składa się z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, złotowskiego.

PKW podała oficjalne wyniki wyborów 15.10.2023

Zakończono zliczanie głosów oraz przegląd protokołów. PKW przy dużych emocjach w czasie konferencji prasowej ogłosiło oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych z 15.10.2023

Na kogo głosowali mieszkańcy powiatu obornickiego w wyborach do Sejmu -15.10.2023

W wyborach do Sejmu RPO 15.10.2023 w powiecie obornickim wygrała Koalicja Obywatelska, niekwestionowanym liderem w powiecie obornickim został Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej (PO).

Wyniki wyborów do Sejmu -15.10.2023

W powiecie obornickim w wyborach do Sejmu RP przeprowadzonych 15.10.2023 wygrała Koalicja Obywatelska (dane wg. stanu na godz.19:30,16.10.2023).

Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu RP z godziny 17:00

PKW zaprezentowało informację na temat frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu RP do godziny 17:00 i dla całej Polski to 57,54%.

Podano dane na temat frekwencji z godziny 12:00

PKW zaprezentowało informację na temat frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu RP opierając się o informacje zebrane z komisji wyborczych.

Zamieszanie z kartami do referendum

Przewodniczący PKW wyjaśnił w trakcie konferencji prasowej sytuacje, które zdarzają się w komisjach wyborczych w związku z udziałem w ogólnopolskim referendum. Wydano również komunikat w tej sprawie.