fbpx

Dzień patrona w Szkole Podstawowej w Parkowie

dzien patrona w szkola podstawowa im j. wybieckiego w parkowie

Szkoła Podstawowa w Parkowie obchodziła święto swojego patrona. 10 marca przypadała bowiem rocznica śmierci Józefa Wybickiego.

W parkowskiej Szkole uroczystość upamiętaniającą swojego patrona zorganizowano 9 marca. Uczestniczyli w niej m.in. Z-ca Burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska, radni Rady Miejskiej Adam Nadolny i Bartosz Perlicjan. Poniżej publikujemy relację z tego wydarzenia nadesłanej do naszej Redakcji:

Szkoła to miejsce, w którym zdobywamy wiedzę, nabywamy ważnych umiejętności, ale też w szkole uczymy się tego, jak żyć, w jaki sposób pielęgnować wartości, które są najważniejsze, takie jak: patriotyzm, honor, poszanowanie godności, tolerancja, wrażliwość na cudzą krzywdę i inne. Do tego potrzebne są nam wzorce osobowe. Dla nas takim wzorem postępowania jest nasz patron Józef Wybicki. Wiedza o wybitnej postaci, znajomość jej losów i dokonań  - rodzi szacunek do patrona, szacunek  do szkoły noszącej  jego imię, a poprzez  to,  szacunek  do wiedzy i nauki. .Stąd też tak bardzo ważnym wydarzeniem w naszej szkole jest Święto Szkoły, Dzień Patrona. Dziewiątego marca naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: zastępca burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska, radni Rady Miejskiej Adam Nadolny i Bartosz Perlicjan, ksiądz Jan Andrzejewski oraz ksiądz Wojciech Ren. Dyrektor szkoły Małgorzata Cyranek witając wszystkich przybyłych na uroczystość gości, nauczycieli i uczniów podkreśliła rolę patrona szkoły w budowaniu i kultywowaniu tradycji. „ Kim był Wybicki dla swojej epoki niech najlepiej świadczy tekst, jaki ukazał się po jego śmierci, 23 marca 1822 roku na łamach „Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego”: „Święty cieniu, odbierz żal i hołd należny. Będziesz nam zawsze przytomnym, trzymając czystą i chlubną kartę życia Twojego, będziesz zawsze wśród nas -  dla dobrych ożywicielem cnót starożytnych Polaków, dla złych – pogromcą”.  Podczas święta nie zapomniano również o zmarłych pracownikach szkoły. Delegacja uczniów pod opieką opiekuna samorządu złożyła znicze pamięci u stóp postumentu naszego patrona, przed tablicą pamięci poświęconą dyrektorom: Stanisławowi Polczyńskiemu oraz Władysławowi Penier, a także na grobach dyrektorów i pracowników szkoły na cmentarzu. Podziękowania za trud wychowania oraz życzenia dalszej owocnej pracy zarówno wychowawczej jak i dydaktycznej złożyli społeczności parkowskiej zastępca burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska oraz ksiądz Jan Andrzejewski.

O możliwości popełniania błędów oraz wyciągania z nich lekcji na przyszłość na przykładzie życia Józefa Wybickiego mówił uczniom historyk Krzysztof Działo.

A potem przyszedł czas na część „konkursową” uroczystości. Nad prawidłowym przebiegiem konkursów czuwała komisja w składzie: dyrektor Małgorzata Cyranek, zastępca burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska, radny Rady Miejskiej Bartosz Perlicjan oraz vicedyrektor Danuta Talar-Soloch. Jako pierwsi „do boju” przystąpili uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej. Ich zadaniem było ułożenie puzzli z rozsypanych słów Mazurka Dąbrowskiego. Najszybciej swoje zadanie wykonała klasa III b.

Uczniowie klas IV - VII SP oraz klas II i III Gimnazjum popisywali się wiedzą na temat swojego patrona. Najpierw we wszystkich klasach odbył się test, którego celem było wyselekcjonowanie najlepszych znawców patrona w poszczególnych oddziałach. W finale konkursu „Jeden z ośmiu” zmierzyli się mistrzowie klas. Po niezwykle wyrównanym konkursie – potrzeba było ponad osiemdziesiąt pytań – zwyciężyła uczennica klasy IV b Izabela Waszkowiak. Gdy komisja liczyła punkty i szykowała dyplomy i nagrody uczniowie poszczególnych klas przypomnieli piosenki z dzieciństwa. Cała sala mogła sobie przypomnieć oraz razem z wykonawcami zaśpiewać, m.in.:  „A ja wolę moją mamę”, „Na wyspach Bergamutach”, „Puszek Okruszek”, „Pieski małe dwa”, „Bo ja mam psa”, „Pszczółka Maja”, „Każdy ma jakiegoś bzika”, „Miała baba koguta”, „Na Wojtusia z popielnika”, „Kaczuszki”, „Ojciec Wirgiliusz”. Nagrody za poszczególne konkursy (sprzęt RTV - słuchawki, głośniczki, myszki komputerowe oraz słodycze dla wszystkich uczniów za wykonanie utworów) wręczali  uczniom zastępca burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska, radni Rady Miejskiej Adam Nadolny i Bartosz Perlicjan oraz dyrektor  Małgorzata Cyranek.