fbpx

Dzień Edukacji Narodowej w Rogoźnie

Tradycyjna miejsko-gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w środę 12 października w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury. Jak co roku przybyło na nią wielu aktywnych i emerytowanych nauczycieli związanych ze wszystkimi placówkami oświatowymi w naszej gminie, aby w miłej i serdecznej atmosferze wspólnie obchodzić swoje wyjątkowe święto. Dla każdego z uczestników uroczystości przygotowane było miejsce przy jednym z kilkunastu stołów, na wszystkich czekała też gorąca kawa i słodki poczęstunek.

Na początku prowadząca uroczystość pełnomocnik burmistrza ds. oświaty Longina Pijanowska poprosiła o zabranie głosu włodarza Rogoźna Bogusława Janusa. Burmistrz rozpoczął swoje przemówienie od powitania gości, a następnie przytoczył cytat Jamesa Clerka Maxwella „Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja”, który był kluczem do dalszej części przemówienia, w którym włodarz miasta powiedział między innymi: „Praca nauczycieli, to wysiłek, który dopiero po wielu latach systematyczności, dokładności i rzetelności przynosi wyniki. Współczesny nauczyciel ma niezwykle trudną rolę do spełnienia, przez całą karierę zawodową musi ustawicznie podnosić kwalifikacje, uczyć się, nabywać nowych umiejętności. Wymagamy od Was odpowiedzialności, zrozumienia, cierpliwości, a jednocześnie wrażliwości i delikatności. Tylko najbardziej wytrwali, pasjonaci zawodu, każdego roku podejmują wyzwanie pracy z naszymi dziećmi. W imieniu władz samorządowych, Rady Miejskiej i własnym, dziękuję wszystkim pracownikom oświaty za rzetelną pracę, za każdy dzień wytężonej pracy, za każdy przejaw życzliwości, za troskliwe opiekowanie się naszymi dziećmi.” Na zakończenie nagrodzonego gromkimi oklaskami przemówienia burmistrz złożył wszystkim nauczycielom życzenia: „pogody ducha, dużo zdrowia, nadziei i optymizmu, wytrwałości w codziennej służbie dzieciom, wsparcia i akceptacji ze strony rodziców, szacunku i uznania ze strony wychowanków i zadowolenia z każdej chwili bycia nauczycielem oraz pomyślności w życiu osobistym.”

Następnie dyrektor Pijanowska poprosiła o okolicznościowy koncert chórzystów z Chóru Kameralnego przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie pod kierownictwem dyrygenta Witolda Zielińskiego. Złożony w większości z nauczycieli zespół dzięki przepięknemu wykonaniu starannie dobranych piosenek, po raz kolejny przypadł do gustu rogozińskiej publiczności, o czym świadczyły liczne brawa i słowa uznania. Zaraz po koncercie na scenie zagościli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich. Przygotowany pod okiem nauczycieli Joanny Kani, Aleksandry Kulupa, Hanny Krzywonos i Wojciecha Mierzwiaka spektakl, zawierał różnorodne formy przekazu i adresowany był do wszystkich obecnych na sali pedagogów. O tym, że podobnie jak występ chóru, przypadł publiczności do gustu, świadczyły oklaski i salwy śmiechu, a także wielka torba cukierków, którą burmistrz wręczył młodym aktorom.

Gdy zakończyła się część artystyczna, przystąpiono do realizacji bardziej poważnych punktów uroczystości. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie i za razem Kapituły Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” Zdzisław Hinz poinformował zebranych, że na wniosek Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, dwie emerytowane nauczycielki – Teresa Nowak i Urszula Wierbińska, odznaczone zostały najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez samorząd naszej gminy – wspomnianym Tytułem „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”. Niestety ze względu na problemy zdrowotne obie sędziwe panie nie mogły przybyć na uroczystość, dlatego też wpisy do Księgi Zasłużonych złożą podczas uroczystości środowiskowej Sekcji Emerytów ZNP, która odbędzie się 18 października w Szkole Podstawowej nr 2. Pani Ewa Mroczyk w imieniu wnioskodawców odczytała życiorysy obu wyróżnionych pań, które całą swoją pracę zawodową poświęciły staraniom o właściwe wykształcanie i wychowanie powierzonych ich pieczy dorastających mieszkańców naszej społeczności.

Sześciu emerytowanych nauczycieli złożyło swój podpis w Księdze Zasłużonych Pracowników Oświaty Gminy Rogoźno. W gronie tym znaleźli się: Maria Stachowiak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie, Mikołaj Czepiżak z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, Barbara Sulinowska, Barbara Smarsz i Dorota Goc ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Elżbieta Broniszewska z Gimnazjum nr 1. Przez złożeniem każdego z podpisów przedstawiciele kierownictwa szkół, z których wyróżnieni nauczyciele odchodzili na emeryturę, odczytywali ich życiorysy. Z kolei burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej wręczali pamiątkowe dyplomy i bukiety kwiatów w podziękowaniu za wieloletnią, wzorową pracę.

Rozpoczynając kolejną część uroczystości, czyli przedstawienie nauczycieli, którzy w poprzednim roku szkolnym 2010/11 uzyskali tytuł nauczyciela dyplomowanego, dyrektor Pijanowska powiedziała: „To nauczyciel, niezależnie od tego, czy jest dyrektorem, nauczycielem przedszkola, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, czy nauczycielem-wychowawcą świetlicy, zachęca do wytrwałości, budzi wiarę w posiadane siły i talenty, wspiera czasem wbrew wszystkiemu i wszystkim.” Tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskały: Iwona Lichota ze Szkoły Podst. nr 2, Aleksandra Lijewska z Zespołu Szkół w Parkowie, Beata Ortyl z Zespołu Szkół w Gościejewie i Magdalena Wójcik ze Szkoły Podst. nr 2.

Doniosłym momentem święta było złożenie ślubowania przez czterech nauczycieli, którzy zdobyli tytuł nauczyciela mianowanego. Rotę ślubowania wypowiedzieli wspólnie Renata Czechowska (SP nr 3), Hanna Krzywonos (SP nr 3), Beata Taurogińska (ZS w Gościejewie) i Szymon Wojciechowski (ZS w Parkowie). Następnie każdy z osobna, wraz z burmistrzem Bogusławem Janusem złożył swój podpis w akcie ślubowania.

Burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej złożyli również gratulacje nauczycielkom Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego – Ewie Jóźwiak i Małgorzacie Siwak, które decyzją prezydenta RP odznaczone zostały Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę.

Na zakończenie uroczystości wręczono jeszcze nagrody burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów. W pierwszej grupie znaleźli się: Krzysztof Działo z Zespołu Szkół w Parkowie, Magdalena Krzyśka z Gimnazjum nr 1, Anita Piechnik z Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie, Damiana Szumińska-Jabłońska z Zespołu Szkół w Gościejewie i Ewa Wieczorek ze Szkoły Podst. nr 2. Z kolei nagrodzeni dyrektorzy, to: Małgorzata Bartkowiak (Przedszkole w Parkowie), Maria Cisowska (Zespół Szkół w Parkowie), Danuta Czechowska (Gimnazjum nr 1), Maria Frankowska (Szkoła Podst. w Budziszewku), Barbara Gruszczyńska (do 31 sierpnia br. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3), Iwona Gruszka (Szkoła Podst. w Pruścach), Lucyna Jurczyk (Przedszkole nr 2), Przemysław Kabat (Szkoła Podst. nr 2), Anna Matoga (Przedszkole nr 1) i Longina Pijanowska (Zespół Szkół w Gościejewie). Nagrodę otrzymał również dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych Wiktor Jaworski.

Kończąc mającą niezwykle bogaty program środową uroczystość, dyrektor Pijanowska zaprosiła wszystkich zgromadzonych na kolejne obchody Dnia Edukacji, które odbędą się już za rok. Głośne brawa to znak, że publiczność zaproszenie przyjęła z wielką radością.

Więcej zdjęć na stronie UM Rogoźno

red. Błażej Cisowski