fbpx

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół 18 stycznia

Decyzją rządu dzieci z klas I-III powrócą do szkół od 18 stycznia.

Podczas poniedziałkowej konferencji z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego ogłoszono decyzje co po 17 stycznia. Podczas tego spotkania poinfomrowano, że już za tydzień do szkół powrócą dzieci z najmłodszych klas. Są jednak liczne wymogi, które będą musiały spełnić placówki oświatowe, nauczyciele, ale i też dzieci:

uczniowie jak i nauczyciele muszą zachowywać przynajmniej 1,5-metrowy dystans

- na korytarzach muszą mieć wszyscy zasłonięte usta i nos.

- obowiązkowa dezynfekcja rąk przez wszystkich przed wejściem do szkoły

- rekomendowane jest też psoiadania minimum jednego termometru bezdodtykowego

- grupy uczniów (klasy) nie mają mieć prawa styczności z innymi dziećmi 

Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ przygotowaliśmy wytyczne dla szkół.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.

Testy przesiewowe dla nauczycieli

Już od poniedziałku, 11 stycznia 2021 r. trwają testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwają do 15 stycznia 2021 r. 

Badania są dobrowolne i bezpłatne. Mogli się na nie zgłosić się nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj.: obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły.

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbierały listy imienne i oświadczenia od każdego zainteresowanego badaniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na badanie. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zgłosił się do badania otrzyma odpowiednie skierowanie.

Z ostatnich danych wynika, że do udziału w testach w całym kraju zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Badania będzie można zrobić w 600 punktach wymazowych na terenie kraju. Wspomagać akcję będzie 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Więcej informacji na ten temat..