fbpx

Gmina Oborniki może stać się szachową potęgą

Gmina Oborniki ma szanse stać się potęgą szachową na mapie Polski, a może i świata.

Wraz z zakończeniem roku szkolnego nadszedł czas na podsumowanie uruchomionego 1 września 2017 roku przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę, projektu obowiązkowej nauki gry w szachy we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Oborniki. Program objął swym zasięgiem 531 uczniów z 26 oddziałów klas III w 9 szkołach publicznych naszej gminy. Zajęcia, w wymiarze 1 godz. tygodniowo na każdy oddział, prowadziło 5 nauczycieli. Wszyscy prowadzący ukończyli szkolenie zorganizowane przez Polski Związek Szachowy i otrzymali certyfikat kursu z zakresu metodyki nauczania gry w szachy, zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Szachowego. Pomysłodawcą oraz osobą odpowiedzialną za realizację i koordynację tego innowacyjnego projektu jest wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Pan Henryk Brodniewicz.

 

            Należy podkreślić, że Gmina Oborniki jest jedynym samorządem w Polsce, który wprowadził taki program we wszystkich swoich szkołach.

 

            W ciągu tego roku szkolnego dzieci poznały grę w szachy poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, stosowanie określonych gier i zabaw, programów komputerowych, rozgrywek między uczniami, przy zastosowaniu szachowych środków dydaktycznych. Nauka gry w szachy pozwala na rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie położenia obiektów, orientacji, symetrii, wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia. uważnego słuchania wypowiedzi i korzystania z przekazywanych informacji, wspomaga rozumne zachowania ucznia w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku, wytrwałości przy wykonywaniu zadań. Gra  w szachy uczy współpracy w zabawie i nauce szkolnej, w sytuacjach życiowych, przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.

 

            Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania

 

             Efekty i korzyści wynikające z wprowadzenia tego projektu pojawią się zapewne wkrótce, ale już teraz widać, iż dzięki zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz przede wszystkim uczniów, założony cel został osiągnięty. W następnym roku szkolnym zgodnie z założeniami programu, kolejny rocznik dzieci w obornickich szkołach, rozpocznie swoją przygodę z szachami.

 

W tym miejscu warto jeszcze raz podkreślić, że Oborniki jako jedyna gmina w Polsce znalazła środki finansowe i organizacyjne oraz determinację, aby program obowiązkowej nauki szachów wprowadzić i skutecznie realizować.

 

            Na podsumowanie roku funkcjonowania programu obowiązkowej nauki gry w szachy, w piątek 8 czerwca 2018 roku przeprowadzono I Turniej Szachowy Klas III Szkół Podstawowych z Okazji Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. W turnieju wzięło udział 50 szachistów z 9 szkół. Reprezentacje szkolne zostały wyłonione z ponad 500 dzieci objętych projektem, a każda szkoła mogła wystawić do turnieju drużynę składającą się z 3 dziewcząt i 3 chłopców. Po rozegraniu 6 rund – każdy zawodnik rozegrał sześć partii – w zaciętej walce na szachownicach, wyłoniono najlepszych szachistów klas trzecich szkół podstawowych Gminy Oborniki. Zwycięzcami turnieju zostali: w kategorii dziewcząt Aleksandra Kaczmarek, a w kategorii chłopców Patryk Zydorczak oboje reprezentujący Szkołę Podstawową nr 2 w Obornikach trenujących pod okiem Pani Wioletty Zielińskiej.
Podczas turnieju prowadzony  był również ranking szkół, w którym największą liczbę punktów zdobyli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr4 w Obornikach pod opieką Pana Marka Zawierzyńskiego.
Zawody przygotowane zostały przez Pana Henryka Brodniewicza a sędzią głównym turnieju był Pan Marcin Dykcik. Głównym organizatorem i sponsorem zawodów był wielki sympatyk szachów – dyrektor Obornickiego Centrum Sportu Pan Jacek Okpisz oraz Urząd Miejski w Obornikach.

 

Klasyfikacja indywidualna:

 

Dziewczęta

 

I m    Aleksandra Kaczmarek SP2

 

II m   Julia Urbaniak SP4

 

III m  Dominika Kosmowska SP4

 

Chłopcy

 

I m    Patryk Zydorczak SP2

 

II m   Patryk Buchholz SP4

 

III m  Mariusz Grzywacz SP4

 

Klasyfikacja końcowa szkół:

 

I m     Szkoła Podstawowa nr 4 Oborniki

 

II m    Szkoła Podstawowa nr 2 Oborniki

 

III m   John Dewey School

 

IV m   Szkoła Podstawowa nr 3 Oborniki

 

V m    Szkoła Podstawowa Rożnowo

 

VI m   Szkoła Podstawowa  Objezierze

 

VII m  Szkoła Podstawowa Maniewo

 

VIII m Szkoła Podstawowa Chrustowo

 

IX m    Szkoła Podstawowa Sycyn