fbpx

„ZACHOWAĆ PAMIĘĆ…..”

pamiec 1

 

Od 3 września br. roku zapraszamy na wyjątkową wystawę. Fundacja Polsko – Niemieckie Pojednanie w Warszawie przy wsparciu Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej, Centrum Dokumentacji Pracy Przymusowej w Berlinie oraz Berlińskich Warsztatów Historycznych przygotowała wystawę „Zachować pamięć.

Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939 – 1945″. Powstała ona w oparciu o unikalne materiały: dokumenty, mapy i zdjęcia pozyskane z ponad 30 zagranicznych i krajowych instytucji. Celem powstania niniejszej ekspozycji było upamiętnienie losów ludzi, którzy przeżyli piekło okupacji, robót niewolniczych i przymusowych.

Przedstawione fotografie, dokumenty oraz listy przybliżają tragedię pojedynczych osób i całych rodzin. Są tu zarządzenia i odezwy władz okupacyjnych, ogłoszenia o masowych egzekucjach, prywatne listy ocalałych i tych, którzy do swoich rodzin nigdy nie powrócili. Kolejne panele obrazują pracę więźniów obozów koncentracyjnych, więzień, obozów pracy, osób deportowanych na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy i na tereny okupowane, losy dzieci, kobiet, jeńców wojennych. Twórcy wystawy starali się uwidocznić również aspekty duchowe życia na robotach przymusowych, takie jak obrona godności i człowieczeństwa, życie codzienne i religijne. Wystawę kończy część poświęcona historii pojednania polsko- niemieckiego po II wojnie światowej.

Za motto wystawy posłużyły słowa wyryte na pomniku przypominającym o losach dzieci i młodzieży więźniów obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi „”Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”.

Patronat nad wystawą objął Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz Konsul Generalna RFN we Wrocławiu Elisabeth Wolbers.

Partnerem Obornickiego Ośrodka Kultury przy przygotowaniu niniejszej wystawy jest Dahlmann Centrum.

Wystawę można będzie oglądać codziennie od 3 do 30 września br. roku w godz. 16.00 – 19.00 w Dahlmann Centrum w Obornikach przy ul. Chłopskiej 1. Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszą rezerwację pod numerem tel. 61 29 61 424 lub 605 600 494.

pamiec2