fbpx

Weź udział w konkursie kulinarnym

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym "Bitwa Regionów".

Celem Konkursu jest:

 1. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,
 2. promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR, wynikających z art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481).

§ 3
Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej (dalej jako „Praca konkursowa”), obejmującej łącznie:
  • przygotowanie opisu receptury i przepisu wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu działania Koła Gospodyń Wiejskich zwanego dalej KGW (z wyłączeniem deserów);
  • przygotowanie potrawy wg. przepisu, o którym mowa w pkt 1 i wykonanie prezentacji przygotowanej potrawy w formie filmu wideo.

Na uczestników kulinarnych zmagań czekaja nagrody:

 1. Nagrodami w Konkursie będą nagrody pieniężne za zajecie I, II, III miejsca przyznawane na obu etapach Konkursu:
  Etap I
  I miejsce nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł
  II miejsce nagroda pieniężna o wartości 500 zł
  III miejsce nagroda pieniężna o wartości 300 zł
  Etap II
  I miejsce nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł
  II miejsce nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł
  III miejsce nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w Konkursie.
 3. Nagrody pieniężnej nie można zamienić na inną nagrodę rzeczową.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez upoważnionego przedstawiciela KGW do Organizatora w terminie do 30 czerwca 2021 r. drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego i Pracy konkursowej poprzez wypełnienie formularza, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl. Wzór Formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

Pełen Regulamin dostepny jest na stronie Bitwy Regionów.pl