fbpx

Europa - najpiękniejsza opowieść. Spotkanie z Marcinem Libickim.

Zapraszamy na wykład połączony z prezentacją książki Marcina Libickiego "Europa - najpiękniejsza opowieść", który odbędzie się 29 lutego w Domu Kultury w Objezierzu!
Europa, niewielki obszar w skali świata, stworzyła cywilizację, której kultura, nauka, gospodarka i polityka osiągnęły bogactwo nigdzie indziej niespotykane. Po dziś dzień wraz ze swą córką Ameryką wywiera dominujący wpływ na cały świat.
Początek tej wielkiej przyszłości europejskiej to V wiek, spotkanie Germanów i chylącego się ku upadkowi antycznego świata, germańskiego instynktu państwowo- i prawotwórczego ze schrystianizowaną już tradycją Grecji i Rzymu. Także chrześcijański indywidualizm i poszukiwanie prawdy oraz biblijny nakaz podporządkowania sobie ziemi były niezbędne dla osiągnięcia przyszłych sukcesów. Wkrótce dołączą irlandzcy Celtowie, a później Węgry Madziarów i Polska Słowian, która na milionie kilometrów kwadratowych odciśnie europejski ślad.

 

Początek sobotniego spotkania o godz. 11:00 w Domu Kultury w Objezierzu.

dom kultury objezierze marcin libicki