fbpx

Gminne Święto Plonów DOŻYNKI 2011

Tradycyjne uroczystości dożynkowe, na których gospodarza w tym roku wybrane zostało sołectwo Gościejewo, rozpoczęły się w sobotnie popołudnie od tradycyjnego wniesienia wieńców oraz chlebów dożynkowych przez delegacje sołectw i ogrodów działkowych na plac przy świetlicy wiejskiej, na którym odbyły się uroczystości Gminnego Święta Plonów.

Mszę św. dziękczynną odprawił proboszcz parafii św. Wita w Rogoźnie ks. Jarosław Zimny przy koncelebrze proboszczów słomowskiego – ks. Wojciecha Rena i budziszewskiego – ks. Grzegorza Kulińskiego. W trakcie nabożeństwa jego główny celebrans poświęcił piękne wieńce dożynkowe złożone u stóp sceny, na której znajdował się ołtarz. Po zakończeniu mszy odbył się krótki koncert orkiestry dętej RCK połączony z występem zespołu PA-MAR-SZE. Prowadzący uroczystość Piotr Szturmiński przedstawił starostów dożynek, gościejewskich rolników Elżbietę Piechowiak i Marka Banasiaka – laureata tytułu Wielkopolski Rolnik Roku 2010.

Oficjalną część święta plonów rozpoczął burmistrz Bogusław Janus powitaniem przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi posłowie Stanisław Stec i Stanisław Kalemba, starosta Adam Olejnik, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Gruszczyński, przewodniczący Zdzisław Hinz i radni Rady Miejskiej, wójt Jerzy Gacek z Ryczywołu, wiceburmistrz Obornik Piotr Woszczyk i była burmistrz Anna Rydzewska. Szczególnymi gośćmi były uczestniczące w dożynkach delegacje miast partnerskich Rogoźna – Wiehl w Niemczech na czele z burmistrzem Wernerem Becker-Bloningen, Marijampola na Litwie z zastępcą dyrektora administracyjnego tamtejszego urzędu Waldasem Tumelisem, ukraińskiego Tulczyna z radnym i szefem Domu Polskiego Wiaczesławem Bondarem, gminy Czorsztyn z wójtem Tadeuszem Wachem i przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Chmielem oraz Kalisza Pomorskiego z przewodniczącą Rady Miejskiej Renatą Effenberg-Nawrot. Ponadto z niemieckiego Wustrow przybył wieloletni przyjaciel Gminy Rogoźno Werner Steinke z małżonką.

Gdy wszyscy zostali już powitani przyszła pora na zwyczajowy obrzęd dożynkowy w tradycyjnym wykonaniu rogozińskiego Chóru ECHO pod kierownictwem Józefa Zarębskiego. Spektakl ukazujący zasiew i zbiór zboża był odwołaniem do pięknych wielkopolskich tradycji dożynkowych, które w połączeniu z zaangażowaniem aktorów wystrojonych w stroje szamotulskie zrobiły wrażenie na wszystkich widzach. W jego trakcie siedzący w pierwszych rzędach goście otrzymali od chórzystek bukiety zrobione z tegorocznego zboża i ziół. Ważnym momentem było odebranie przez Zdzisława Hinza i Bogusława Janusa pięknych wieńców i chlebów dożynkowych przyniesionych przez delegacje sołectw: Gościejewo, Kaziopole, Jaracz, Karolewo (osobny wieniec miało również miejscowe gospodarstwo rolne), Laskowo, Budziszewko, Garbatka, Owieczki, Owczegłowy, Parkowo, Boguniewo, Słomowo, Studzieniec, Tarnowo i Nienawiszcz. Kosze pełne kwiatów i owoców przyniosły wszystkie cztery rogozińskie ogrody działkowe. Wreszcie przyszła kolej na najważniejszy moment, a mianowicie odebranie przez burmistrza chleba z tegorocznych zbóż, który, wypowiadając przy tym tradycyjną formułę, wręczyli mu starostowie dożynek. Burmistrz obiecał, że chleb będzie dzielił równo, tak aby go nikomu nie zabrakło, a następnie przy pomocy dziewcząt z PA-MAR-SZE rozdał zgromadzonym na widowni symboliczne kawałki pieczywa. Na zakończenie obrzędu chórzyści zaśpiewali ułożoną specjalnie na dożynki przyśpiewkę nagrodzoną gromkimi oklaskami. Cały spektakl był ze szczególną uwagą obserwowany przez zagranicznych gości, którzy mieli okazję dowiedzieć się czegoś o wielkopolskiej kulturze ludowej i obrzędowości.

Po jego zakończeniu głos zabrał burmistrz, który powiedział między innymi: Z szacunkiem oraz wdzięcznością spoglądamy na niezwykle wymowne chleby dożynkowe i przepiękne wieńce, przyniesione przez delegacje sołectw, ogrodów działkowych i osób prywatnych. Świadczą one o tym, że tegoroczne żniwa przyniosły upragnione plony. Jesteśmy wdzięczni rolnikom za ich ciężką pracę, bo to właśnie dzięki niej w naszych domach nie zabraknie codziennego chleba i innych plonów ziemi. Drodzy rolnicy, pragnę zwrócić się do Was w sposób szczególny. W imieniu wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny po raz kolejny serdecznie dziękuję Wam za niezmienną od lat wytrwałość i przynoszącą efekty pracę. Mam świadomość, że za sprawą niesprzyjających warunków przyrodniczych, tegoroczne żniwa były wyjątkowo trudne. Ale tak jak zawsze, dzięki poświęceniu i zaangażowaniu, daliście sobie radę z przeciwnościami. Po włodarzu gminy głos zabrali poseł Kalemba, starosta Olejnik i wójt Gacek, którzy gratulowali rogozińskim rolnikom pomyślnego zakończenia żniw. Na scenie znaleźli się również goście z Wiehl, Tulczyna i Marijampola, którzy poza życzeniami przekazali własne symbole dożynkowe – ukraiński chleb na ludowej serwecie i litewski sękacz.

Ważnym elementem sobotniej uroczystości było nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” Wernerowi Steinke z Wustrow. Ten urodzony w 1938 roku niemiecki samorządowiec, były burmistrz Wustrow, przez wiele lat organizował i aktywnie wspierał polsko-niemiecką wymianę młodzieży, na której szczególnie skorzystało Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie, dlatego też uzasadnienie nadania wyróżnienia zaprezentowała szefowa klubu europejskiego przy tej szkole Danuta Karolak. Niezwykle wzruszony Niemiec złożył podpis w księdze zasłużonych i odebrał atrybuty wyróżnienia z rąk Zdzisława Hinza i Bogusława Janusa, a następnie dzięki tłumaczeniu Adama Malińskiego opowiedział zebranym o swojej pracy na rzecz dobrych relacji polsko-niemieckich.

Podczas dożynek ogłoszono też wyniki tegorocznej edycji konkursu „Mój Piękny Dom”. Zastępca burmistrza Krzysztof Ostrowski jako przewodniczący kapituły poinformował, że wzięło w nim udział 17 posesji, a pracownik urzędu Błażej Cisowski przedstawił wyniki. Pierwsze miejsce zajęła posesja Iwony Obydź z Rogoźna, drugie Joanny Kowalskiej-Okulanis z Parkowa, trzecie ex aequo Tomasza Sawińskiego z Rogoźna i Adama Bosackiego z Prusiec. Czwarty był ubiegłoroczny zwycięzca, Marian Pawlik z Nienawiszcza. Wszyscy uczestnicy i laureaci otrzymali z rąk burmistrza i przewodniczącego RM nagrody pieniężne, dyplomy i upominki. Warto podkreślić, że aż osiem zgłoszonych do konkursu posesji znajduje się na terenie sołectwa Parkowo.

Rozstrzygnięcie konkursu zakończyło część oficjalną, a na scenę wkroczyły zespoły działające przy RCK i lokalne, między innymi „Gościnianka” i „Tu My z Doliny Wełny”. Szczególną furorę swoim występem zrobiła radna Stanisława Górnik z Kalisza Pomorskiego, w której wykonaniu „Kawiarenki” brzmiały prawie jak w oryginale. Słuchająca jej publiczność, której w oczekiwaniu na koncert Norbiego ciągle przybywało, okrzykami zadowolenia i głośnymi oklaskami podziękowała za krótki koncert. Koncert gwiazdy dnia – Norbiego zgromadził prawie półtoratysięczną publiczność, jednak z powodu problemów ze sprzętem nagłaśniającym zakończył się wcześniej niż planowano. Jednak pomimo tych problemów na zakończenie, tegoroczne dożynki z powodu pięknej pogodny i zaangażowania organizatorów uznać można za bardzo udane.

źródło UM Rogoźno, red.B.Cisowski