fbpx

Dzień Sołtysa Rogoźno

fot. UM RogoźnoSołtysi naszej gminy spotkali się w piątek 16 marca w świetlicy wiejskiej w Gościejewie, aby wspólnie obchodzić swoje najważniejsze w roku święto, czyli Dzień Sołtysa.

Głównymi organizatorami spotkania byli burmistrz Rogoźna Bogusław Janus i aktywnie działające gminne koło Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów kierowane przez sołtys Tarnowa Elżbietę Świtniewską. Burmistrz serdecznie powitał wszystkich uczestników spotkania rozpoczynając od sołtysów, którzy stawili się niemal w komplecie, a także przybyłych gości w osobach przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Hinza, zastępcy burmistrza Krzysztofa Ostrowskiego, sekretarza gminy Iwony Sip-Michalskiej i skarbnika Marii Kachlickiej.

Następnie włodarz gminy złożył głównym adresatom piątkowego święta serdeczne życzenia dalszych sukcesów w działalności samorządowej i niesłabnącego społecznego zaufania, a stanowiącym niemal połowę sołtysów naszej gminy paniom w związku z obchodzonym kilka dni wcześniej Dniem Kobiet wręczył wraz z przewodniczącym Hinzem po czerwonej róży. Z kolei Elżbieta Świtniewska wręczyła sześciu sołtysom, którzy sprawują swój urząd pierwszą kadencję po symbolicznym egzemplarzu mapy gminy.

Spotkanie przebiegało w luźnej i przyjacielskiej atmosferze. Jednym z najzabawniejszych jego elementów był Wielki Test Sołtysa 2012, w którym reprezentanci sołectw mogli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną, a także umiejętnością odpowiadania na zagadki. Sołtysi ochoczo zabrali się do pisania, a gdy ukończyli test i jury zabrało się do jego sprawdzania, burmistrz przeczytał odpowiedzi, które często zupełnie nieoczekiwane, wywoływały salwy śmiechu.

Najwięcej poprawnych odpowiedzi uzyskała Elżbieta Świtniewskia, drugie miejsce zajęła Genowefa Świstek z Laskowa, a trzecie Henryk Karaś z Prusiec. Kolejnym ciekawym elementem było pasowanie na sołtysa, podczas którego, w wyreżyserowanym przez Elżbietę Świtniewską zabawnym obrzędzie burmistrz dokonał pasowania sześciu spośród sołtysów, którzy wybrani zostali w ubiegłym roku po raz pierwszy: Justyny Bartol-Baszczyńskiej z Parkowa, Krystyny Gromanowskiej z sołectwa Owczegłowy, Krzysztofa Nikodema z Garbatki, Bartosza Perlicjana z Jaracza, Krystyny Pyssy z Nienawiszcza i Marty Strzykały z Boguniewa. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

UM Rogoźno