Skip to main content


Mandat dla rolnika za pracę w nocy - możliwa zmiana prawa!

| Marcin | Rolnictwo
foto: pixabay.com

Jednym z największych absurdów współczesnej cywilizacji jest systemowe niszczenie profesji zajmującej się produkcją żywności, hodowców, drewna. Wygodnictwo i hipokryzja doprowadzają bardzo często do konfliktów. Wg. obecnego stanu prawa możliwe jest karanie rolników za wykonywanie swojej pracy w godzinach nocnych.

Mieszkańcom miast oraz osiedli domków przyległych do gruntów rolnych nie przeszkadzają hałasy nocnego imprezowania, praca rolnika już tak. Pojawiła się jednak możliwość zmiany prawa. Rolników nie będzie można karać mandatami za zakłócanie ciszy nocnej powodującymi hałas pracami gospodarczymi, ponieważ nie jest to wybryk, a konieczność. Projekt zaprezentowanych zmian w kodeksie wykroczeń znalazł się w porządku dziennym posiedzenia sejmu planowanego na 6-8 marca 2024 roku.

Polskie prawo w kodeksie wykroczeń stanowi, iż, zakłócanie spokoju lub wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Chodzi o wybryk, który zakłóca porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym. Portal Prawo.pl wyjaśnia, że do art. 51 kodeksu wykroczeń posłowie chcą dodać nowy paragraf:

 „Nie popełnia wykroczenia, kto czyn popełnia w związku z prowadzeniem prac w gospodarstwie rolnym”.

Ten krótki zapis wg uzasadnienia ma na celu uniemożliwienie karania rolników za prowadzenie prac w godzinach nocnych w gospodarstwie, co do tej pory bywało uznawane za zakłócanie ciszy nocnej. Jest to wyjście naprzeciw postulatom rolnikom.

Wiele wsi coraz bardziej traci swój rolniczy charakter i staje się sypialnią i miejscem rekreacji dla osób na co dzień niezajmujących się działalnością związaną z rolnictwem. Stałą kością niezgody jest hałas maszyn rolniczych czy odgłosy z gospodarstw, pojawiają się sytuacje, w których wzywana jest policja z powodu rzekomego naruszenia ciszy nocnej przez rolnika.

„Czym innym jest zakłócanie spokoju nocnego przez naganne zachowanie w postaci np. krzyku, a zachowanie polegające na konieczności dokończenia zbierania płodów rolnych bez narażania się na znaczne straty. Zależy nam na niekaraniu tylko tych rolników, którzy z przyczyn obiektywnie uzasadnionych prowadzą prace polowe w porze nocnej, które z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania oraz charakteru rodzaju uprawy nie mogą być przerwane bez narażania się na znaczne straty” - tłumaczy, cytowany przez Prawo.pl, Piotr Walkowski, prezes Izby Rolniczej.

Jak podsumowuje Prawo.pl, proponowana zmiana ustawy jest więc wyrazem podejścia, że wieś jest w pierwszej kolejności miejscem produkcji żywności, dlatego też rolnik, prowadząc prace gospodarskie w godzinach nocnych, nie może być za to karany. Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z filarów bezpieczeństwa państwa, a rolnik nie powinien być karany za to, że wykonuje pracę w gospodarstwie.

Zrozumienie pracy w rolnictwie przez „klientów supermarketów” jest bardzo małe, niestety zauważyć to można również w takim powiecie jak obornicki, gdzie grunty rolne stanowią 61,37% powierzchni ogółem, co stanowi 43 643 ha.

napisane w oparciu o: https://www.prawo.pl/prawo/mandaty-za-halas-noca-na-wsi-zniesiony,525708.html

Od pisklęcia do nioski – najważniejsze jest odchów kurcząt

Okres zbliżającej się wiosny to czas, kiedy hodowcy drobiu rozpoczynają lęgi piskląt, wykorzystując domowy inkubator do jaj, lub dokonując zakupu piskląt na odchów. Wiąże się to z reguły z poświęceniem czasu i uwagi takim pisklętom, jednak efekty z pewnością będą satysfakcjonujące.

Polskie rolnictwo potrzebuje inwestycji infrastrukturalnych

Brak inwestycji w porty i kolej ogranicza potencjał eksportu rolnego, oznacza też problem z tranzytem ukraińskiego zboża. Konieczna jest przede wszystkim budowa agroportów.

Hodowla królików - przewodnik dla początkujących hodowców

Hodowla królików jest fascynującym zajęciem, które może przynieść wiele radości i korzyści. Te urocze zwierzęta są nie tylko przyjaciółmi dla całej rodziny, ale mogą również stanowić ważne źródło zdrowego mięsa. Nic więc dziwnego że futerkowe biją rekordy popularności i coraz więcej gospodarzy in...

Pastuchy elektryczne Chapron: Jaki model wybrać

Wieś zmienia się nie do poznania, mamy coraz więcej nowoczesnych maszyn i pięknych budynków. Rozwój widać też w dziedzinie ogrodzeń elektrycznych. W tym wszystkim w naszym rolniczym świecie nowoczesnych technologii rolniczych i hodowlanych, francuska firma Chapron wyróżnia się jako synonim innowa...

Protest rolników 20 marca 2024

Rolnicy dalej protestują, wskazując cały czas te same powody protestów, czyli „Zielony Ład” i import rolno-spożywczy z Ukrainy. W chwili pisania tego artykułu, na interaktywnej mapie protestów zaznaczono 564 miejsca blokad.

20.02.2024 -- gdzie w naszym regionie mogą być prowadzone protesty rolników

Cały czas aktualizowana jest interaktywna mapa protestów rolników, prowadzona przez organizatorów, w obecnej chwili wprowadzono tam 198 miejsc. Trudna sytuacja może dotyczyć Poznania, gdzie w wyniku protestów zablokowane mają być główne węzły komunikacyjne. 

Rolnicy czekają na decyzję o dopłatach do zbóż

– Rolnicy protestują w słusznej sprawie i rząd powinien bardzo szybko zasiąść z nimi do stołu, żeby te protesty nie rozlały się na całą Polskę, powodując m.in. utrudnienia w ruchu i codziennym funkcjonowaniu, bo cierpliwość Polaków też jest ograniczona – mówi Monika Piątkowska, prezeska Izby Zboż...