fbpx

Kolejne szkolenie rolników

Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole był gospodarzem szkolenie z zakresu ochrony roślinności.

22 listopada odbyło się kolejne szkolenie organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Tym razem w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole, pow. obornicki odbyło się szkolenie z zakresu „Ochrony różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”. Uczestnikami spotkania byli rolnicy, domownicy i małżonkowie rolników z powiatu obornickiego. Program obejmował m. in. nową perspektywę finansową, nowe działania KPS- ekoschematy i ograniczenia chemicznych metod ochrony roślin.