fbpx

Projekt obwodnicy Obornik?

oborniki obwodnica1

Po medialnym szumie dotyczącym budowy obwodnicy Obornik skierowaliśmy zapytania do GDDKiA Oddział w Poznań związane z planowanym przebiegiem obwodnicy i sposobie finansowania budowy.

Nasze pytanie opierało się o zamieszczony na stronie www GDDKiA projekt przebiegu obwodnicy Obornik.  Prezentowany plan orientacyjny opublikowano w lutym 2008 roku. Opublikowano wówczas szczegółową informację o projektowanym odcinku drogi ekspresowej S11. Według opracowanego projektu  obwodnica miałaby się zaczynać w węźle Złotkowo, który został już wykonany w ramach projektu zachodniej obwodnicy miasta Poznania. Początkowo prowadziłaby od węzła Złotkowo przez węzeł Chludowo (wykorzystanie istniejącej obwodnicy Chludowa) do węzła Ocieszyn po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 11. Od węzła Ocieszyn przez planowany most na Warcie zlokalizowany w okolicy Gołaszyna, dalej droga prowadzić ma na wschód od Obornik, oraz Rożnowa do węzła Parkowo (wpięcie w istniejącą DK nr 11).

W 2008 tak pisano na stronie GDDKiA motywując konieczność budowy obwodnicy Obornik: ”Obecnie po drodze krajowej nr 11 przejeżdża 15785 pojazdów rzeczywistych na dobę, co stanowi znaczne utrudnienie dla mieszkańców Obornik Wlkp. Nakładanie się dużego ruchu tranzytowego i lokalnego w samym mieście powoduje powstawanie zatorów drogowych. Drugim nie mniej ważnym problemem, związanym z takim dużym ruchem tranzytowym przebiegającym przez centrum miasta jest znacznie podwyższony poziom hałasu w rejonie zabudowy mieszkaniowej, która często znajduje się w odległości poniżej 20 m od krawędzi jezdni.”  Dodatkowo urzędnicy zwrócili również uwagę na pozytywny aspekt zwiększenia liczby przepraw przez rzekę Wartę.

Mijają kolejne lata i ponownie są wielkie plany. Jak poinformowała nas przedstawicielka GDDKiA przedstawione wówczas plany powstały w wyniku opracowanego w 2003 roku Studium Ekonomiczno-Technicznego, które  z uwagi  na zmianę  przepisów  dotyczących  ochrony środowiska wymaga  aktualizacji.  

„W celu uzyskania  Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach ( DŚU)  konieczne jest wyznaczenie  kilku wariantów przebiegu trasy a ostateczny przebieg zostanie zatwierdzony Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach. – informuje nas Alina Cieślak - zgodnie z Projektem PBDK  na lata 2014- 2023,  budowa obwodnicy Obornik znalazła się na liście załącznika nr 1 – Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu, ze wskazaniem na lata realizacji: 2019-2024.  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu informuję, że jest wykonawcą polityki Rządu i te inwestycje , które ujęte będą w Programie Budowy Dróg Krajowych  na lata 2014 - 2023 będziemy realizować  po uzyskaniu finansowania. „

Nie ma więc w tej chwili konkretnego projektu obwodnicy Obornik.

Prezentacja opublikowanego w 2008 roku propozycji projektu obwodnicy Obornik:

oborniki obwodnica2 link do wpisu GDDKiA http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/4449/s11--obwodnica-obornik-wlkp