Skip to main content


Pierwsza sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Obornikach.

| Marcin | Lokalne

Komisarz Wyborczy w Poznaniu zwołał na 6 maja 2024 pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Obornikach kadencji 2024 – 2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Pierwszą sesję IX kadencji Rady Miejskiej w Obornikach lat 2024-2029 poprowadziła, zgodnie z przepisami, Radna Senior Renata Małyszek. Zaświadczenia o wyborze na radnych i burmistrza wręczył Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach Krzysztof Hetmański. W wyniku wyborów w Radzie Miejskiej znalazło się ośmiu nowych radnych. Trzynastu radnych pełniło ta funkcje we wcześniejszych kadencjach. Rada składa się z 9 kobiet 11 mężczyzn.

W dalszej części sesji odbyło się uroczyste ślubowanie Burmistrza Tomasza Szramy. Burmistrz w krótkim przemówieniu zapowiedział chęć wytężonej pracy na rzecz Gminy Oborniki. Zgodnie z obowiązującym prawem, może to być ostatnia kadencja Tomasza Szramy.

W dalszej części sesji radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszono jednego kandydata, Pawła Drewicza, który w tajnym głosowaniu został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach. Nowo wybrany Przewodniczący zapowiedział zadania na kolejną sesję, w której czasie wybrani mają być zastępcy przewodniczącego oraz składy poszczególnych stałych komisji.

Do pierwszych obowiązków nowo wybranych radnych należy, złożenie oświadczeń majątkowych, na co mają trzydzieści dni od dnia złożenia ślubowania.

Planowany termin następnej sesji ustalono na dzień 29 maja 2024, zazwyczaj sesje odbywały się w ostatnią środę każdego miesiąca.


Ostatnie filmy