fbpx

Uruchomiony zostanie oddział paliatywny

Od poniedziałku 24 sierpnia ma zostać uruchomiony oddział paliatywny w obornickim szpitalu.

Obornicki szpital podpisał umowę z NFZ na utrzymywanie oddziału paliatywnego dla 12 osób. Jego uruchomienie nastąpi w najbliższy poniedziałek, czyli 24 sierpnia. Na początku na oddział trafią najciężej chorzy pacjenci obornickiego SP ZOZ. 

Informację o uruchomieniu oddziału potwierdziła dyrektor Małgorzata Ludzkowska.

CO TO JEST OPIEKA PALIATYWNA?

Idea i działalność medyczna dotycząca opieki hospicyjnej nad chorymi umierającymi jest równie stara jak cała medycyna. Opiekę paliatywną zaczęto traktować jako osobną specjalność medyczną od połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Medycyna paliatywna to element medyczny całości określanej jako opieka paliatywna.

Przymiotnik „paliatywny” wywodzi się od łacińskiego słowa „paliatus” (okryty płaszczem) i w kontekście medycznym oznacza: „skrywający, łagodzący przykre oznaki choroby”. Można go również łączyć z czasownikiem angielskim „palliate” (załagodzić, ulżyć, uśmierzyć).

Z kolei przymiotnik „hospicyjny” wywodzi się od nazwy ruchu hospicyjnego sięgającego swymi korzeniami tradycji pogańskich. Łacińskie słowo „hospes” oznaczało początkowo osobę udzielającą innej osobie gościny. W średniowieczu zaczęto je wiązać z formą schroniska dla podróżnych, często chorych i wymagających pielęgnacji. Ideę tę wraz z nazwą przejęła po II wojnie światowej angielska pielęgniarka Cicely Saunders, która stworzyła pierwsze nowoczesne hospicjum św. Krzysztofa w Londynie. Od tego czasu ruch hospicyjny zaczął rozwijać się dynamicznie.

Wspomniany rozwój ruchu tworzenia hospicjów w XIX i XX wieku opierał się strukturach kościelnych oraz na innowacjach, wprowadzanych przez wielu charyzmatycznych przywódców. Byli to entuzjaści medycyny, którzy wnieśli istotny wkład w metody i jakość opieki paliatywnej nad chorymi umierającymi oraz nauczyciele następnych pokoleń lekarzy zajmujących się medycyną paliatywną. Ich odkrycia wynikały z oryginalnych rozważań i doświadczeń. Cechą wspólną było rozpowszechnianie poglądu, że umierających pacjentów należy traktować „całościowo” – holistycznie.

Źródło: Na czym polega opieka paliatywna? https://www.zwrotnikraka.pl/?p=616