fbpx

Rząd chce wykraść pieniądze samorządom

13 sierpnia br. Sejm podjął uchwałę o zmianie uchwaly o drogach publicznych i skierował ją do Senatu. Czy to kolejny skok wladz centralnych na pieniądze samorządów?

Największe niebezpieczeństwo stanowi możliwość przekazywania drogi do remontu samorządom. To w praktyce oznacza, że władza centralna może zlecić budowę drogi dojazdowej gminie czy powiatowi. Poprawiona ustawa nie pozwala nawet na konsultacje! Rodzi to pytanie, czy ktoś może ingerować w finanse JST w taki sposób, że narzuca im realizację zadania, które nie jest jego obowiązkiem. To bowiem wydaje się sprzeczne z art. 165 Konstytucji RP, czyli w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego.

Jako pierwszy walkę z tym tematem podjął Prezydent Inowrocława Ryszard Brejza, który już wsławił się oddaniem do Trybunału Konstytucyjnego obecnie obowiązującej ustawy śmieciowej. Jego inicjatywę popierają także władze Obornik, które wystosowały już pismo do Senatora Jana Filipa Libickiego z prośbą o interwencję w tej sprawie.