fbpx

W Obornikach gwałtownie wzrosną stawki za odbiór śmieci

Od 1 stycznia 2021 roku gwałtownie podniesione zostaną stawki za odbiór śmieci.

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej opublikował komuniakt w sprawie podwyżek cen za odbiór odpadów komunalnych. Wynika z niego, że oborniczanie będą od nowego roku płacić o ok. 10 zł więcej niż obecnie. 

W komunikacie prasowym ZM GOAP czytamy m.in.:

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby, a jednorodzinnych – 28 zł. Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Inne istotne powody to wzrost ilości produkowanych odpadów, zwiększenie zakresu usług skierowanych do mieszkańców i wprowadzenie kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, do których realizacji zobligowane są wszystkie gminy i związki.

Andrzej Springer, dyrektor Biura ZM GOAP mówi, że: W większości gmin w Polsce znaczne podwyżki zostały wprowadzone pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. Dzięki oszczędnościom oraz prowadzonym przez ZM GOAP działaniom, mającym na celu optymalizację systemu, udało się przesunąć podwyżkę o kilkanaście miesięcy, co przełożyło się na oszczędności w domowym budżecie mieszkańców na poziomie ponad 130 zł na osobę.

Stawki za śmieci od stycznia mogły być jeszcze wyższe. Ustawa zezwala bowiem na opłatę w wysokości 36,38 zł od osoby. Działania ZM GOAP pozwoliły na przyjęcie stawki na poziomie zdecydowanie niższym niż jej maksymalny, przewidziany w ustawie, wymiar.

Pełen komunikat ZM GOAP - pismo.