fbpx

Debatowali o bezpieczeństwie w powiecie obornickim

Kwestia bezpieczeństwa w powiecie obornickim została poruszona na debacie społecznej w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego.

W środę 3 października br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyła się debata społeczna poświęcona kwestiom bezpieczeństwa na terenie powiatu obornickiego. Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Obornikach.

3 października br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyła się debata społeczna dotyczące bezpieczeństwa na terenie powiatu obornickiego. Tematem przewodnim spotkania, było hasło „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ!”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa wobec Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu obornickiego. Spotkanie miało charakter otwarty.


W środowej debacie uczestniczyli  m.in. Starosta Obornicki pan Adam Olejnik, zastępca Burmistrza Obornik pan Piotr Woszczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach pan Bogdan Jeran oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach pan Paweł Drewicz. Do udziału w rozmowach zaproszeni zostali mieszkańcy powiatu, samorządowcy,  przedstawiciele instytucji oraz służb współpracujących z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze powiatu obornickiego.

Tuż po powitaniu gości przez Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach insp. Wojciecha Spychałę i wprowadzeniu w cel debaty omówione zostały podstawowe kwestie dot. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Następnie przedstawiona została tematyka bezpieczeństwa seniorów w aspekcie przestępstw popełnianych na ich szkodę jak również ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Debata zakończyła się dyskusją, podczas której poruszane były najbardziej nurtujące sprawy mieszkańców powiatu. Policjanci wspólnie z samorządowcami z uwagą wysłuchali wszystkich głosów, odpowiedzieli na pytania i wątpliwości oraz zachęcali mieszkańców do współdziałania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wnioski wyciągnięte podczas spotkania znajdą swoje odzwierdziedlenie w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.


Komendant Powiatowy Policji w Obornikach dziękuje wszystkim przybyłym, a także osobom i podmiotom zaangażowanym w pomoc w realizacji powyższego przedsięwzięcia.