fbpx

Uroczyste wręczenie promes dla jednostek OSP z terenu powiatu obornickiego

Dnia 22 marca 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach odbyło się uroczyste wręczenie promes dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu obornickiego w ramach „Naboru z zakresu ochrony powietrza wspierającego działalność straży pożarnych” oraz w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych i dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Organizatorem przedsięwzięcia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Uroczystość rozpoczął meldunek złożony przez st. kpt. Przemysława Olszewskiego – Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, nadbryg. Dariuszowi  Matczakowi – Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu.

Następnie Gospodarz uroczystości Pani Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu powitała zaproszonych Gości w osobach:

- Panią Martę Kubiak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;

- Pana Krzysztofa Czarneckiego – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;

- Pana Przemysława Jareckiego – Dyrektora Biura Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Marcina Porzucka;

- Pana Michała Zielińskiego – Wojewodę Wielkopolskiego;

- Pana nadbrygadiera Dariusza Matczaka – Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

- Pana Adama Bogrycewicza – Radnego Sejmiku Wielkopolskiego;

- Panią Aleksandrę Durkowską – Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

- Panią Zofię Kotecką – Starostę powiatu obornickiego;

- Pana Zbigniewa Nowaka – Członka Zarządu Powiatu Obornickiego;

- Pana Wiesława Bartkowiaka – Radnego Powiatu Obornickiego;

- Pana mł. bryg. Michała Mulkę – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach;

- Pana Tomasza Szramę – Burmistrza Gminy Oborniki;

- Pana Romana Szuberskiego – Burmistrza Gminy Rogoźno;

- Pana Henryka Szramę – Wójta Gminy Ryczywół;

- Panią Julitę Pawlaczyk – Radną Gminy Oborniki;

- Panią Renatę Małyszek – Radną Gminy Oborniki;

- Pana Tomasza Kamińskiego – Radnego Gminy Oborniki.

Głos zabrali zaproszeni Goście, którzy w swoich wystąpieniach złożyli gratulacje wszystkim beneficjentom oraz podziękowania za współpracę oraz służbę na rzecz lokalnej społeczności.

Promesy w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych i dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu obornickiego otrzymały:

- OSP Bąblin – promesa na doposażenie jednostki w agregat prądotwórczy, zestaw dodatkowego oświetlenia oraz pilarkę spalinową;

- OSP Gościejewo – promesa na zakup mundurów bojowych dla podziału bojowego;

- OSP Lipa – promesa na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych;

- OSP Pruśce – promesa na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki;

- OSP Rożnowo – promesa na doposażenie jednostki w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup ubrań specjalnych raz zwiększenie skuteczności działania strażaków;

- OSP Ryczywół – promesa na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki;

- OSP Świerkówki – promesa na zakup ubrań specjalnych i sprzętu;

- OSP Uścikowo – promesa na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki;

Promesy w ramach „Naboru z zakresu ochrony powietrza wspierającego działalność straży pożarnych” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu obornickiego otrzymały:

- OSP Ludomy – promesa na wymianę systemu ogrzewania, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku jednostki;

- OSP Ryczywół – promesa na wymianę systemu ogrzewania, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku jednostki.

 Gratulujemy wszystkim beneficjentom.

Opracował: mł. bryg. Leszek Walczak

Zdjęcia z uroczystości: