fbpx

Uroczysta zbiórka z okazji zdania i objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach (foto)

 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, policjanci i pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach insp. Wojciecha Spychałę, a zarazem powitali nowego Komendanta podinsp. Tomasza Winiarskiego oraz Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach nadkom. Magdalenę Maślankiewicz – Niedbalską.

 

W miniony piątek w Domu Kultury w Objezierzu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania stanowiska Komendanta oraz powołania nowego Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach oraz Pierwszego Zastępcy.

Zbiórkę rozpoczęto wprowadzeniem klasy mundurowej o profilu policyjnym Zespołu Szkół A. Mickiewicza w Objezierzu, a następnie meldunkiem złożonym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu nadinsp. Piotrowi Mące. Po odśpiewaniu hymnu RP oraz powitaniu zaproszonych gości, odczytano stosowne rozkazy. Następnie insp. Wojciech Spychała złożył meldunek o zdaniu stanowiska, zaś podinsp. Tomasz Winiarski zameldował gotowość do objęcia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach.

Następnie odczytano akt powołania nadkom. Magdaleny Maślankiewicz – Niedbalskiej o objęciu obowiązków służbowych Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach.

W dalszej części Komendant Wojewódzkie Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka podziękował szefowi obornickiej Policji za wspólne lata służby, za dbanie i czuwanie nad bezpieczeństwem lokalnej społeczności. Komendant życzył insp. Wojciechowi Spychale spełnienia marzeń i realizacji zamierzonych celów, które niejednokrotnie musiały ustępować miejsca służbie.

Insp. Wojciech Spychała podziękował za współpracę policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, władzom samorządowym oraz przedstawicielom instytucji z terenu powiatu obornickiego, z którymi współpracował na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Przejmujący obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach podinsp. Tomasz Winiarski podziękował za zaufanie.

Do podziękowań dla insp. Wojciecha Spychały i zarazem gratulacji dla podinsp. Tomasza Winiarskiego oraz nadkom. Magdaleny Maślankiewicz - Niedbalskiej przyłączyli się także Starosta Obornicki Zofia Kotecka, przedstawiciele samorządów i współpracujących instytucji, przewodniczący ZT NSZZP KPP Oborniki oraz policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół A. Mickiewicza w Objezierzu. Na zakończenie uroczystości wszyscy spotkali się na małym poczęstunku, by powspominać wspólne lata służby z odchodzącym na emeryturę Komendantem Powiatowym Policji w  Obornikach insp. Wojciechem Spychałą.