fbpx

Szkolenie dowódców OSP

Oborniccy strażacy zakończyli szkolenie "Kierowanie działaniem ratowniczym dla członków OSP".

W dniu 7 lipca 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Obornikach zostało zakończone szkolenie „Kierowanie działaniem ratowniczym dla członków OSP”. Celem szkolenia było zapoznanie strażaków ratowników OSP z następującymi zagadnieniami:

- Musztra w Ochotniczej Straży Pożarnej

- Prawa i obowiązki KDR podczas prowadzenia działań ratowniczych

- Rozpoznanie i prowadzenie działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi

- Kierowanie działaniami ratowniczymi

- Wprowadzanie decyzji podczas akcji gaśniczych

- Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń chemiczno-ekologicznych

- Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym

- Ewakuacja osób poszkodowanych z dysfunkcjami

- Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania

- Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych

- Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych

- Współpraca z mediami

 Zajęcia w ramach szkolenia były  przeprowadzone w okresie  od  29 - 30 czerwca 2019 r. do 6 – 7 lipca 2019 r. Kurs został zorganizowany i przeprowadzony przez funkcjonariuszy  komendy PSP w Obornikach, zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 7 druhów z terenu powiatu obornickiego. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Uczestnikom szkolenia gratulujemy zdanego egzaminu oraz uzyskania nabytych kwalifikacji.