fbpx

Rozmowa z Dorotą Banaś – kandydatką PiS w wyborach do Sejmu RP

Dorota Banaś jest kandydatką partii Prawo i Sprawiedliwość. Ubiega się o mandat posła.

Dorota Banaś jest Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Złotowie. Przed rokiem ubiegała się o mandat radnego w sejmiku. W 2019 roku kandyduje w wyborach parlamentarnych.

* Dzień dobry, kandyduje Pani w wyborach do Sejmu z 6 miejsca na liście PIS, proszę w kilku słowach przedstawić naszym czytelnikom swoją osobę:

-Jestem zamężna, mój mąż Rafał jest pracownikiem Lasów Państwowych, mam dwoje dzieci Anie i Huberta. Obecnie jestem zatrudniona na stanowisku kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wcześniej pracowałam w sektorze prywatnym oraz w szkolnictwie poprzez nauczanie młodzieży m.in. przedmiotów zawodowych. Moje ponad 20 letnie już doświadczenie zawodowe chciałabym wykorzystać w pracy poselskiej realizując program rozwoju gospodarczego realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość.

* Jeżeli zostanie Pani wybrana to jakie będą Pani priorytety w pracy poselskiej:

-Chcę być posłem aktywny, blisko ludzkich spraw bo uważam, że pracę w Parlamencie traktować powinno się tylko i wyłącznie jako służę. W dalszym ciągu należy wspierać rozwój polskiego rolnictwa, dzięki czemu rozwijać się będą również aglomeracje miejskie. Należy kontynuować wsparcie w zakresie wyposażenia placówek medycznych w nowoczesny sprzęt. Aktywnie będę wpierała jednostki OSP, zresztą bardzo liczne na terenie powiatu obornickiego oraz koła gospodyń wiejskich, których w ostatnim roku dzięki zmianą
w przepisach przybyło.

* Czy ma Pani jakieś konkretne pomysły, priorytety dla mieszkańców Powiatu Obornickiego:

-Jak najbardziej tak, oprócz kontynuacji rządowych programów w zakresie spraw społecznych, wsparcia dla rodzin oraz seniorów kontynuowane będą działania w zakresie rozwoju gospodarczego oraz inwestycji.

* Na ile jako kandydat zapoznała się Pani z problemami lokalnych samorządów.

-Jak najbardziej tak, współpraca z samorządem lokalnym jest bardzo ważna i musi odbywać się przede wszystkim z myślą o mieszkańcach. Podczas kampanii wizytowałam wiele gmin
i miast naszego rejonu. Zostałam bardzo miło przyjęta przez Burmistrza Rogoźna Pana
Romana Szuberskiego, z którym dyskutowaliśmy o dalszym rozwoju Rogoźna właśnie w Rogoźnie zauważyłem wiele działań prospołecznych, które są mi bardzo bliskie. Wspaniale funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami, Centrum Integracji Społecznej czy Spółdzielnia Socjalna. Świetnie funkcjonuje Uniwersytet III Wieku i jest prowadzonych wiele działań dla polepszenia bytu osób starszych. Znam również problemy służby zdrowia, potrzebna jest na terenie Powiatu Obornickiego większa ilości specjalistów aby zmniejszyć kolejki oczekujących do lekarzy poszczególnych specjalności. Będę wspierała działania związane z polepszeniem infrastruktury drogowej i wielu innych działań, które służą polepszeniu życia mieszkańców gmin Oborniki, Rogoźna i Ryczywołu.

* Czy poruszyliście Państwo jakieś konkretne spawy ważne dla lokalnego samorządu.

- Tak, jeśli zdobędę mandat zaufania wyborców będę zabiegać o przyspieszenie bardzo ważnej dla Gminy i Miasta Rogoźna inwestycji budowy obwodnicy Rogoźna. Budowa obwodnic jest w naszym programie o czym mówił w ostatnim czasie również Pan Premier Mateusz Morawiecki. Budowa obwodnicy dla Rogoźna musi być priorytetem i powinna być załatwiona jak najszybciej, władze wojewódzkie muszą o tym pamiętać. Inwestycja jest planowana, ale uważam, że jej realizacja powinna zostać przyspieszona ponad podziałami. Ponadto bardzo ważną sprawa dla mieszkańców Rogoźna będzie uzyskanie wsparcia finansowego na budowę planowanej hali widowiskowo - sportowej w Rogoźnie.

* Bardzo dziękuję za rozmowę, na koniec proszę o jeszcze jedno zdanie do naszych czytelników:

- Również bardzo dziękuję. Chciałabym zachęcić wszystkich bez względu na sympatie polityczne do udziału w głosowaniu w dniu 13 października 2019 r. Wybory są świętem demokracji. Oczywiście zwolenników Prawa i Sprawiedliwości zachęcam o postawienie krzyżyka przy pozycji nr 6 na liście wyborczej.

banaś dorota