fbpx

Daniel Włudarczak chce walczyć o tradycyjny model rodziny

Daniel Włudarczak to jeden z najmłodszych kandydatów do Sejmu RP w tegorocznych wyborach.

Mieszkaniec Uścikowa to członek Ruchu Narodowego. Po raz pierwszy tematem Obozu Narodowego zaczął się interesować od Marszu Niepodległości w 2017, a więc od pierwszego w jakim brał udział.  Do czasu wstąpienia do Ruchu Narodowego sympatyzował i śledził działalność patriotyczną różnych organizacji. Początkowo była to Młodzież Wszechpolska, ale ostatecznie wstąpił do Ruchu Narodowego. W kole poznańskim był od 12.07.2018. Przed wyborami samorządowymi otrzymał pełnomocnictwo na powiat obornicki. Koło Ruchu Narodowego w Obornikach zostało zarejestrowane 9 lutego 2019. 

Obornickie koło RN jest w fazie budowy struktur. Dnia 11 lipca 2019 jej członkowie spotkali się razem z sympatykami na cmentarzu parafialnym pod krzyżem, aby modlitwą upamiętnić rocznicę Krwawej Niedzieli. Wcześniej 1 marca 2019 razem z Sokołem Oborniki i NSZ wywiesili baner z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Członkowie koła zbierali też podpisy pod akcją Stop447 jako pomoc w akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Marszu Niepodległości.  

 
Daniel Włudarczak działa głównie z organizacją Fundacja Pro-Prawo dla życia. Wcześniej udzielał się w obronie tradycyjnego modelu rodziny i ochronie życia od poczęcia, będąc współorganizatorem różańców od maja do listopada. 28 Listopada 2018 był oficjalnym organizatorem publicznego zgromadzenia w postaci Pikiety Antyaborcyjnej w Poznaniu na ul. Półwiejskiej. Włudarczak czynnie brał udział z zbiórce podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą "Stop Pedofilii".
1 czerwca 2019 był oficjalnym organizatorem publicznego zgromadzenia pod publiczną zbiórką podpisów pod wyżej wymienioną inicjatywą.  Każde ze zgromadzeń było zgłoszone w UM w Poznaniu. Brał też czynny udział jako pomoc i uczestnik w innych zbiórkach tej samej inicjatywy. Oprócz tego uczestniczył w kontrdemonstracjach do tzw. "marszów równości" w Poznaniu 2018 i 2019, a w 2018 również w Zielonej Górze i Wrocławiu.
 
Daniel Włudarczak jest przeciwnikiem aborcji. Chce walczyć o religię w Polsce i o tradycyjny model rodziny. 
konfederacja ty ulotki kandytat 01